PL EN


2005 | 7 | 27-40
Article title

Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w firmie

Authors
Content
Title variants
EN
Chosen aspects of interpersonal communication in a company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia istotę, znaczenie i podstawowe funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie z naciskiem na rolę komunikacji w kształtowaniu motywacji do pracy. Znaczenie komunikacji rozważane jest w praktyce nowoczesnych przedsiębiorstw, zwłaszcza takich, które mają zdecentralizowane, elastyczne struktury organizacyjne i oparte są na pracy zespołowej. Autor zwraca szczególną uwagę na narzędzia i metody motywacyjnego oddziaływania komunikacji stosowane przez menedżerów. Na koniec analizuje przyczyny zakłóceń procesu komunikacji.
EN
The article shows the essence, meaning and basic functions of communication in a company, also its factors and types have been characterized; while the importance of communication in the job motivation has been stressed. Thesis of an increase in the importance of communications has been developed in modern companies, and especially in the ones which have decentralized flexible organizational structures and are based on team work. Most importance has been paid to the discussion of a role of internal communication and the reasons of disturbing this process. Main stress has been placed mainly on improvement of tools and methods of communication as well as on showing models of communication behaviours of some managers.
Year
Issue
7
Pages
27-40
Physical description
Dates
published
2005
Contributors
References
 • Eicher J., Sztuka komunikowania się, Wydawnictwo Ravi, Łódź 1995.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
 • Haber L. H., Management. Zarys zarządzania firmą, WPSB, Kraków 1995.
 • Karpowicz E., Dzielenie się wiedzą jako innowacja społeczna [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, pod red. B. Wawrzyńczaka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1997.
 • Mikułowski-Pomorski J., Informacja i komunikacja, PAN, Kraków 1998.
 • Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wydawnictwo PSB, Kraków 1998.
 • Pomianowska O., A kto to mówi, "Marketing Serwis" 2000, nr 4.
 • Raimann H., Kommunikations - Systeme, J. C. B. Mohr Verlag, Tübingen 1974.
 • Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 • Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław 1999.
 • Woźniak J. W., Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu strategicznym [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, t. 1, pod red. J. Jeżaka, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b7b2d1e-117e-4696-a730-d7cde08b0bb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.