PL EN


2017 | 23 | 193-208
Article title

„Ida”, „Pokłosie”, historia – kilka uwag o uobecnianiu przeszłości

Content
Title variants
EN
“Ida”, “Aftermath”, History – A Few Remarks about the Re-presentation of the Past
Languages of publication
PL
Abstracts
Przedmiotem mojego zainteresowania są reakcje, które wzbudziły dwa filmy – Pokłosie oraz Ida. Twierdzę, że kontrowersje, jakie wywołały, są wynikiem przyjmowania pozytywistycznej koncepcji historii i zawodu historyka. Staram się także pokazać, że umieszczenie obu filmów w innej perspektywie – studiów nad pamięcią i filozofii historii proponowanej przez Franka Ankersmita – pozwala wydobyć ich pozytywny potencjał dla wspólnoty budowanej jako przestrzeń nowoczesnej demokracji.
EN
My interest here is to assess the critical reactions raised by the two recent Polish movies: Aftermath and Ida. I claim that controversies that have been brought about by them are the result of a positivistic view on history and on profession of a historian. I try to show that putting those movies in a different perspective – that is the studies on memory and Frank Ankersmit’s philosophy of history – should allow us to reveal their affirmative potential in building a community meant as a space of modern democracy.
Year
Issue
23
Pages
193-208
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Ankersmit F., Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia, tłum. A. Ajschet i in., (w:) E. Domańska (red.), Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Antologia przekładów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, s. 163–183.
 • Böhme G., Filozofia i estetyka przyrody, tłum. J. Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 • Buksiński T., Problemy obiektywności wiedzy historycznej, PWN, Warszawa – Poznań 1979.
 • Derrida J., O gramatologii, tłum. B. Banasiak, Officyna, Łódź 2011. Domańska E., Historia egzystencjalna, PWN, Warszawa 2012.
 • Horubała A., „Ida”: piękna rozpacz, „Do Rzeczy” 2013, nr 39, s. 40–42. Janz B. B., Debt and Duty: Kant, Derrida, and African Philosophy, 2001 [online] .
 • LaCapra D., Psychoanaliza, pamięć i zwrot etyczny, tłum. M. Zapędowska, (w:) E. Domańska (red.), Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Antologia przekładów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, s. 127–162.
 • Lorenz Ch., Przekraczanie granic. Eseje z filozofii historii i teorii historiografii, tłum. M. Bobako, R. Dziergwa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009.
 • Revel J., Le vocabulaire de Foucault, Ellipses, Paris 2002.
 • Ricoeur P., Czas i opowieść, t. III, tłum. U. Zbrzeźniak, Wyd. UJ, Kraków 2008.
 • Stobiecki R., Historiografia na przełomie XX i XXI wieku. Krajobraz po bitwie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Historycznego” 2005, nr 11, s. 11–22 [online] .
 • Topolski J., Wprowadzenie do historii, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1998. Tuchańska B., Dlaczego prawda?, Poltext, Warszawa 2012.
 • White H., Proza historyczna, red. E. Domańska, tłum. D. Kołodziejczyk i in., Universitas, Kraków 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1234-4087
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b7c250d-1ccf-42de-a3fb-8a1b39da039d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.