PL EN


2015 | 44 cz. 1 | 54-65
Article title

Związek między jakością informacji w serwisach WWW związanych ze zdrowiem a ich rankingami

Content
Title variants
EN
Websites Information Quality on Related to Health and Their Rankings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników wstępnych badań dotyczących zależności pomiędzy oceną jakości informacji zawartej w serwisie WWW związanym ze zdrowiem a jego pozycją w różnych rankingach tych serwisów. Ocena jakości i selekcja informacji medycznej zawartej w serwisach WWW jest zagadnieniem trudnym, zarówno pod względem metodologicznym, jak i praktycznym. Ponadto jest ona dość kosztowna i z tych powodów nie jest w Polsce powszechna. Dlatego pozyskanie wiarygodnych i rzetelnych informacji stanowi istotny problem dla przeciętnego użytkownika serwisu WWW, który nie posiada wystarczającej wiedzy medycznej i nie jest w stanie samodzielnie ocenić jakości tych informacji. Czy możliwe jest wykorzystanie znanych rankingów witryn internetowych do oceny jakości informacji medycznej dostępnej w danym serwisie WWW? Przedstawione w artykule wyniki wstępnych badań nie są zachęcające i pokazują, że rankingi Page-Rank, Web of Trust, czy Alexa nie nadają się do oceny na ich podstawie jakości informacji w badanych serwisach. Mimo to w badanej próbie serwisów WWW związanych ze zdrowiem zweryfikowano hipotezę, że istnieje zależność pomiędzy jakością informacji zawartej w tego rodzaju serwisie a jego pozycją w rankingach PageRank lub Web of Trust.
EN
The article presented the preliminary results of research on the relationship between the assessment of the information quality onf Websites related to health and their position in various rankings. The assessment of quality and selection of medical information contained in Websites is a difficult issue, both in methodological and practical terms. Also, it is quite expensive and for these reasons it is not widespread in Poland. Therefore, acquisition of reliable and accurate information is an important issue for the average user of Websites, who does not have medical knowledge and who cannot alone evaluate the quality of the information. Is it possible to use well-known website rank-ings to assess the quality of medical information available on specified Websites? Preliminary results presented in this article are not encouraging and show that the PageRank, Web of Trust or Alexa are not suitable for evaluation of the information quality of the studied sites. Despite this, in the reviewed health Websites, the hypothesis that there is a relationship between the information quality and its position in rankings like PageRank or Web of Trust was verified.
Year
Volume
Pages
54-65
Physical description
Contributors
 • Zakład Ekonomiki Informacji, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski, adam1@uni.opole.pl
References
 • BEUC View on E-health, 2002, BEUC/X/011/2002, The European Consumers’ Organization, 12 March, http://www.beuc.org/BEUCNoFrame/Docs/5/ PIPCFNICGEBJEDD BABHACJOJPDBY9DBDAG9DW3571KM/BEUC/docs/DLS/2002-00039-01-E.pdf (dostęp: 21.08.2014).
 • Blanson Henkemans O., Dusseldorp E., Keijsers J., Kessens J., Neerincx M., Otten W., 2013, Validity and Reliability of the eHealth Analysis and Steering Instrument, Medicine 2.0, Vol. 2, No. 2, http://dx.doi.org/10.2196/med20.2571.
 • Czerwiński A., Krzesaj M., 2014, Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Dobrogowska-Schlebusch E., 2007, Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie – jako zadanie dla bibliotek, Elektroniczne publikacje – nowe trendy i badania, Biblioteka Instytutu Zdrowia Publicznego CMUJ 2007, nr 3(84), http://www. ebib.info/2007/84/a.php?dobrogowska_schlebusch (dostęp: 22.08.2014).
 • Dziembała M., Słaboń M., Wybrane elementy oceny witryn internetowych, http://www. swo.ae.katowice.pl/_pdf/409.pdf (dostęp: 21.08.2014).
 • eEurope2002: Quality. Criteria for Health related Websites, 2002, Commission of Euro-pean Communities, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions, Bruksela, [COM (2002) 667 final] (dostęp: 21.08.2014).
 • http://alexa.com (dostęp: 21.08.2014).
 • http://katalog.onet.pl (dostęp: 14.08.2014).
 • http://katalog.wp.pl (dostęp: 14.08.2014).
 • http://www.biome.ac.uk (dostęp: 17.08.2014).
 • http://www.dmoz.org/World/Polski (dostęp: 14.08.2014).
 • http://www.hon.ch (dostęp: 12.08.20140.
 • https://www.mywot.com (dostęp: 21.08.2014).
 • http://www.phishtank.com (dostęp: 21.08.2014).
 • http://www.surbl.org (dostęp: 21.08.2014).
 • Internet Health Coalition: http://www.ihealthcoalition.org (dostęp: 12.08.2014).
 • Kobis P., 2007, Marketing z Google. Jak osiągnąć wysoką pozycję?, Wydawnictwo Nau-kowe PWN, Warszawa.
 • Staniszewski A., Bujnowska-Fedak M.M., 2008, Korzystanie z Internetu medycznego i usług z zakresu e-zdrowia w opinii publicznej Polaków w 2007 roku, „Przewodnik lekarza”, Vol. 11, t. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b8d14bd-c215-4fc5-9db2-9385b91478a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.