PL EN


2017 | 43 | 2 (164) | 23-38
Article title

KSZTAŁCENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA KONTAKTY Z IMIGRANTAMI / CUDZOZIEMCAMI. UZASADNIENIE, DEZYDERATY I PROPOZYCJE REALIZACJI

Content
Title variants
EN
TRAINING PEOPLE RESPONSIBLE FOR CONTACTS WITH IMMIGRANTS / FOREIGNERS. JUSTIFICATION, DESIRES, AND PROPOSITIONS OF IMPLEMENTATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kontakty z imigrantami / cudzoziemcami to spotkania społeczne charakterystyczne dla komunikacji międzykulturowej. Dlatego osoby za nie odpowiedzialne powinny posiadać ponadprzeciętne kompetencje społeczno-kulturowe i psychologiczne. W pierwszej części artykułu czytelnik może znaleźć szerokie uzasadnienie kształcenia w tych obszarach osób pełniących rolę front line officers. W drugiej części autor zaprezentował szereg dezyderatów dotyczących tego typu kształcenia oraz propozycje ich realizacji w praktyce. W wymiarze empirycznym prowadzone rozważania odnoszą się przede wszystkim do funkcjonariuszy Straży Granicznej jako osób pierwszego kontaktu dla imigrantów / cudzoziemców.
EN
Contacts with immigrants / foreigners are social interactions characteristic of intercultural communication and therefore those who engage in such interactions should be in possession of suitable socio-cultural and psychological competencies. The first part of the article presents a broad justification for the training of front line officers – those who are on the front line of contact with foreigners. In the second part of the article the author presents a series of desirable approaches pertaining to the types of training as well as a proposition for their implementation in practice. The author’s considerations are the basis of empirical evidence on the example of functionaries of the Polish Border Guard, who are in the first line of contact with immigrants / foreigners.
Contributors
  • uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b8d56a1-88ea-4bcf-8f4e-d1de1e2f08e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.