PL EN


2013 | 98 | 287-295
Article title

Społeczna odpowiedzialność biznesu gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa

Authors
Title variants
EN
Corporate Social Responsibility - the Guarantee of an Enterprise Success
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem tego artykułu jest prezentacja jednego z kluczowych czynników sukcesu organizacji jako źródła trwałej wartości przedsiębiorstwa, jaką jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Podjęto próbę wskazania zależności między efektywnością ekonomiczną a społeczną. Wskazano na jej ujęcia i rozumienie w ekonomii i naukach o zarządzaniu. Pokazano istotę i znaczenie efektywności ekonomicznej i społecznej w organizacji, wskazano na wybrane ujęcia efektywności oraz jej wymiary. Ekologiczną odpowiedzialność przedsiębiorstw w rozumieniu ochrony środowiska ale i nie tylko. Ekologiczny obszar społecznej odpowiedzialności wynika z faktu, że zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem musi uwzględniać bardzo ważną, ze społecznego punktu widzenia, etykę.
EN
The purpose of this paper is to present corporate social responsibility as one of the key factors in the success of an organization and a source of sustainable enterprise value.The author attempted to identify the relationship between economic and social efficiency and pointed to the recognition and understanding of CSR in economics and management sciences. Also, the nature and importance of social and economic efficiency in the organization, and the effectiveness of the selected approach and its dimensions were shown, as well as environmental responsibility within the meaning of the environment protection, but not only. Ecological aspect of social responsibility arises from the fact that the management of modern enterprise must consider ethics as a very important factor from a social point of view.
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży
References
 • Hąbek P., Szewczyk P., Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/o-csr/co-to-jest-csr.html, 26.01.2013.
 • http://www.parp.gov.pl/index/index/1711, 26.01.2013.
 • Koneczna R., Henclik A., Odpowiedzialność ekologiczna polskich przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego, V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków 2010.
 • Kryk B., Ekologizacja przedsiębiorstwa jako sposób podniesienia jego wartości, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, (red.) E. Urbańczyk, t. 1. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Wyd. Kreos, Szczecin 2004.
 • Kryk B., Jakość życia a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa za korzystanie ze środowiska, [w:] Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze - Akademia Ekonomiczna Wrocław. Jelenia Góra-Szklarska Poręba 2003.
 • Kubik K., Menedżer w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, PTM, Warszawa 2012.
 • Lisiecka K., Standard S.A. 8000 i etyka w biznesie. "Problemy Jakości" 2003, maj.
 • Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność - nowy akcent globalnej strategii przedsiębiorstw międzynarodowych, [w:] Globalizacja a stosunki międzynarodowe, (red.) E. Haliżak, R. Kuźniarka, J. Simonides. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgosz-Warszawa 2004.
 • Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii teorii organizacji, Ossolineum 1978.
 • Rok B., System społecznej odpowiedzialności, [w:] Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, (red.) B. Rok. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2000.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b8f7526-f761-43e4-b168-6ba388b175c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.