PL EN


2018 | 1 | 158-170
Article title

Edukowanie do dojrzałości rodzicielskiej w przekazie dodatku „Edukacja Rodzinna” do miesięcznika „Rodzina i Szkoła” w latach 1982-1989

Content
Title variants
EN
Educating to parental maturity in the supplement “Family Education” to the monthly magazine “Family and School” in 1982-1989
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje działania edukacyjno-wychowawcze podejmowane na łamach czasopisma „Rodzina i Szkoła” skierowanego do rodziców i pedagogów. Jednym z ważniejszych było publikowanie w latach 1982-1989 dodatku „Edukacja Rodzinna”, w którym prezentowano zagadnienia związane z życiem rodzinnym i macierzyństwem. Zamieszczone treści były wsparciem i pomocą dla rodziców i pedagogów, którzy przygotowywali młode pokolenie Polaków do życia rodzinnego. Stanowiły one inspirację do prowadzenia zajęć i rozmów na trudne, często krępujące tematy. W artykułach rozważano zagadnienia związane z przygotowaniem młodzieży do zawarcia związku małżeńskiego, pełnieniem roli ojca i matki, rozumieniem własnych potrzeb seksualnych. W „Edukacji Rodzinnej” zwracano uwagę na postawy, które ukazywano, jako źródło szans i zagrożeń w osiąganiu dojrzałości młodych ludzi w związkach małżeńskich i relacjach rodzinnych.
Year
Issue
1
Pages
158-170
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Łódzki
References
 • 30 lat z rodziną (1987). Edukacja Rodzinna, 12, IV.
 • Adresy Poradni Przedmałżeńskiej i Rodzinnych Towarzystwa Rozwoju Rodziny (1982). Edukacja Rodzinna, 7, IV.
 • Beisert M. (1983). Seks w małżeństwie. Edukacja Rodzinna, 10, III.
 • Bondyra H. (1986). Przygotowanie dzieci i młodzieży do ról małżeńskich i rodzicielskich w pracy wychowawczej szkoły. Edukacja Rodzinna, 9, I, IV.
 • Bykowska-Pietrzykowska I. (1988a). O podręczniku „Przysposobienia do życia w rodzinie”. Edukacja Rodzinna, 1, IV.
 • Bykowska-Pietrzykowska I. (1988b). Awangarda. Edukacja Rodzinna, 9, I.
 • Bykowska-Pietrzykowska I. (1989a). Osobowość nauczyciela „Przysposobienie do życia w rodzinie” – teoria i praktyka. Edukacja Rodzinna, 1, IV.
 • Bykowska-Pietrzykowska I. (1989b). Program szkolenia nauczycieli „Przysposobienia do życia w rodzinie”. Edukacja Rodzinna, 3, II-III.
 • Celmer Z. (1983a). Istota dojrzewania i dorastania. Edukacja Rodzinna, 4, III.
 • Celmer Z. (1983b). Poznawanie siebie, samoocena i ocena innych. Edukacja Rodzinna, 5, IV.
 • Celmer Z. (1983c). Praca nad sobą. Edukacja Rodzinna, 6, IV.
 • Celmer Z. (1983d). Plany życiowe i ich realność. Edukacja Rodzinna, 7, IV.
 • Celmer Z. (1983e). Własny styl życia. Edukacja Rodzinna, 9, III.
 • Celmer Z. (1983f). Jak nas widzą? Edukacja Rodzinna, 11, III.
 • Co decyduje o tym, że trwają w małżeństwie (1982). Edukacja Rodzinna, 7, II.
 • Czego od męża oczekuje żona, a czego mąż od żony? (1989). Edukacja Rodzinna, 10, I-IV.
 • Czy jesteście udaną parą? (1989). Edukacja Rodzinna, 4, II.
 • Czym jest „wychowanie seksualne” (1987). Edukacja Rodzinna, 8, IV.
 • Dąbrowska-Caban Z. (1982a). Na temat „małżeństw przymusowych” szczypta optymizmu. Edukacja Rodzinna, 5, III.
 • Dąbrowska-Caban Z. (1982b). Postawy małżonków wobec siebie. Edukacja Rodzinna, 7, III.
 • Dąbrowska-Caban Z. (1983). Postawy małżonków wobec siebie. Edukacja Rodzinna, 7, III.
 • Dwie recepty na udane małżeństwo (1989). Edukacja Rodzinna, 6, IV.
 • Dwunastolatków więź z ojcem (1982). Edukacja Rodzinna, 2, III.
 • Giuricz A. (1988). Problemy rodzicielskie w małżeństwach powtórnych. Edukacja Rodzinna, 5, IV.
 • Godlewski J. (1987). Rola informacji i kształtowanie postaw w wychowaniu seksualnym. Edukacja Rodzinna, 4, III.
 • Jaczewski A. (1989). O dojrzewaniu chłopców i dziewcząt. Edukacja Rodzinna, 11, I i IV.
 • Jarowiecki J. (1985-1986). Powstanie i rozwój czasopism pedagogicznych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na tle tradycji: (zarys problematyki). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, 24/1, 91-110.
 • Jędryka R. (1988). O szkodliwości przerywania ciąży. Edukacja Rodzinna, 1, I.
 • Jędryka R. (1989). O szkodliwości przerywania ciąży. Edukacja Rodzinna, 6, III.
 • Karpowicz R. (1983). Familistyka. Edukacja Rodzinna, 3, I.
 • Kłyszewski K. (1985). Blaski i cienie pierwszych narodzin. Edukacja Rodzinna, 12, II.
 • Kowcz B. (1989). Cóż to znaczy „rodzina zrekonstruowana”. Edukacja Rodzinna, 7-8, I-III.
 • Lew-Starowicz Z.K. (1986). Współżycie seksualne w małżeństwie. Edukacja Rodzinna, 11, II i III.
 • Lew-Starowicz Z.K. (1988). Edukacja Rodzinna, 1, I-II.
 • Lew-Starowicz Z.K. (1989). O lękach seksualnych ludzi młodych. Edukacja Rodzinna, 11, II.
 • Lityński A., Fiedorczyk P., Maksimiuk D. (2012), Jeszcze w sprawie sekcji tajnych w sądownictwie polskim w latach pięćdziesiątych XX wieku. Miscellanea Historico – Iuridica, 400.
 • Macierzyństwo pod lupą (1983). Edukacja Rodzinna, 9, IV.
 • Major Z. (1985). Postawa ufnej uległości. Edukacja Rodzinna, 5, IV.
 • Makowska J. (1989). Być kobietą, być mężczyzną. Edukacja Rodzinna, 4, I-II, IV.
 • Markowska A. (1987). Mężczyźni a planowanie rodziny. Edukacja Rodzinna, 6, III.
 • Metoda owulacji Billingsów (1989). Edukacja Rodzinna, 6, II.
 • Michałowski S. (1985). Etapy wychowania rodzinnego. Edukacja Rodzinna, 1, I.
 • Muszyński H. (1983a). Ślepe mechanizmy. Edukacja Rodzinna, 8, II.
 • Muszyński H. (1983b). Spoiwo. Edukacja Rodzinna, 11, II.
 • Muszyński H. (1983c). Swoisty teatr, wychowanie w rodzinie. Edukacja Rodzinna, 9, II.
 • Okoń Z. (1983). Strefy konfliktów małżeńskich w rodzinach robotniczych. Edukacja Rodzinna, 10, I.
 • Paszkowska-Rogacz A., Poraj G. (1989). O kontaktach wzajemnych w małżeństwie. Edukacja Rodzinna, 6, II-III.
 • Rodzina i Szkoła (1989), 12, 2-3.
 • Rostowski J. (1987). Powiedź mi, jak układa się współżycie małżeńskie Twoich rodziców, a powiem Ci, kim jesteś… Edukacja Rodzinna, 8, II-III.
 • Skandal? Czyli o książce pełniącej obowiązki podręcznika do przedmiotu „Przysposobienie do życia w rodzinie” (1987). Edukacja Rodzinna, 12, I-IV.
 • Sobczak L. (1982). Trafny dobór współmałżonka. Edukacja Rodzinna, 3, I.
 • Sokołowska-Rucińska W. (1983). Poradnictwo młodzieżowe. Edukacja Rodzinna, 9, II.
 • Szałankiewicz M., Tobiasiewicz Z. (1982). W trosce o małżeństwo najmłodsze. Edukacja Rodzinna, 5, I, IV.
 • Towarzystwo Rozwoju Rodziny oferuje pomoc (1989). Edukacja Rodzinna, 7-8, IV.
 • Trobisch I. (1986). Ars Amandi, czyli sztuka kochania. Edukacja Rodzinna, 3, II-IV.
 • Urbański R. (1983). Szacunek dla uczuć światopoglądowych i egzystencjalnych. Edukacja Rodzinna, 8, III.
 • Wasilkowska Z. (1988a). Małżeństwo w świetle prawa. Część 1. Edukacja Rodzinna, 2, I-IV.
 • Wasilkowska Z. (1988b). Małżeństwo w świetle prawa. Część 2. Edukacja Rodzinna, 3, I-IV.
 • Wasilkowska Z. (1988c). Pojęcie rodzina zrekonstruowana. Edukacja Rodzinna, 5, I.
 • Wieczorkowska-Bednarek I. (1983a). Postępowanie z dzieckiem i zachowanie własnego autorytetu. Edukacja Rodzinna, 3, IV.
 • Wieczorkowska-Bednarek I. (1983b). Wszystkiego najlepszego. Edukacja Rodzinna, 4, II.
 • Wieczorkowska-Bednarek I. (1983c). Wybór. Edukacja Rodzinna, 5, III.
 • Wisłocka M. (2016). Sztuka kochania. Warszawa: Agora.
 • Witczak J. (1983). Ojczymostwo. Edukacja Rodzinna, 6, II.
 • Witczak J. (1985a). Nie tylko dla ojców. Edukacja Rodzinna, 4, I-II.
 • Witczak J. (1985b). Nie tylko dla ojców. Edukacja Rodzinna, 6, III.
 • Witczak J. (1986a). O chodzeniu „na golasa”. Edukacja Rodzinna, 5, III.
 • Witczak J. (1986b). Kiedy mieć dzieci. Edukacja Rodzinna, 2, I, II.
 • Witczak J. (1988). Ojczym też człowiek. Edukacja Rodzinna, 6, II-III.
 • Witczak J. (1989). Jak się dobrać w małżeństwie? Edukacja Rodzinna, 4, III.
 • Witczak J. (1989). Rodzina i Szkoła, 12, 12.
 • Zabrodzka H. (1983a). Prawa i obowiązki rodziców. Edukacja Rodzinna, 5, III.
 • Zabrodzka H. (1983b). Prawa i obowiązki rodziców. Edukacja Rodzinna, 7, III.
 • Zabrodzka H. (1983c). Prawa i obowiązki rodziców. Edukacja Rodzinna, 8, III.
 • Zdc (1982). Kohabitacja cóż to takiego? Edukacja Rodzinna, 10, III.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b906a2e-cb9e-422f-8c41-67d3dda1f6c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.