PL EN


2016 | 7 | 4 | 84-89
Article title

„Dzieci polskie czuwają…”. Harcerska nuta w wychowaniu i edukacji ku Ojczyźnie (Bliski i Środkowy Wschód 1941–1948)

Authors
Content
Title variants
EN
“Polish children know how to be prepared”. Scout’s tone in the upbringing and education for the Homeland (Near and Middle East 1941–1948)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Streszczenie Opracowanie przybliża aspekty związane z ideologią harcerską, systemem wychowania, metodami pracy harcerskiej czy prawem harcerskim w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny. W warunkach trudnych i ciężkich dla psychiki dziecka oraz młodego człowieka harcerstwo nie-wątpliwe odgrywało ważną rolę w codziennym życiu w obozach i osiedlach polskich rozrzuconych po wielu zakątkach świata. Wychowanie postrzegane tu jako wychowanie w rodzinie harcer-skiej to także wychowanie obywatelskie, patriotyczne, scalające i skupiające dzieci i młodzież na tułaczych szlakach.
EN
The article describes aspects of the ideology of the scout as a way of education, scouting rules in the struggle for freedom and independence of the Polish. In difficult conditions for the psyche of the child and a young man scouting undoubtedly played an important role in everyday life in the camps and polish settlements scattered over many parts of the world. Education is understood as family scout education, civic and patriotic education in integration and focusing way on children and young people wandering trails.
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
84-89
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Polska
References
 • Czarnik O.S. (2012), W drodze do utraconej Itaki. Prasa, książki i czytelnictwo na szlaku Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (1940–1942) oraz Armii Polskiej na Wschodzie i 2 Korpusu (1941–1946), Warszawa.
 • Daszkiewicz R.K. (1983), Harcerstwo polskie poza granicami kraju, Lublin.
 • Kamiński A. (1948), Nauczanie i wychowanie metodą harcerską, Warszawa.
 • Myśl pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego, red. E.T. Woźniakowa, „Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego” nr 43.
 • Owczarczyk U. (1986), Nowatorstwo poczynań Aleksandra Kamińskiego jako twórcy ruchu zuchowego [w:] Myśl pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego, red. E.T. Woźniakowa, „Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego” nr 43.
 • Sadowska E., Urbanowicz B. (2015), Edukacja historyczno-kulturalna w Szkołach Junaków i Młodszych Ochotniczek (1941–1948), Częstochowa.
 • [Słaby Wilhelm, hm] (1942), Harcerstwo jako system wychowania, „Skaut. Czasopismo Związku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie” nr 3/4.
 • Śliwerski B. (2010), Harcerstwo – fundamentem mojego pedagogicznego zaangażowania, „Nowa Szkoła” nr 7.
 • Urbanowicz B. (2009), Harcerstwo polskie wobec wychowania państwowego 1929–1939, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, seria: „Zeszyty Historyczne” t. X.
 • Walczak M. (1971), Praca w drużynie zuchowej, „Życie Szkoły” nr 9.
 • Walczak M. (1986), Aleksander Kamiński, twórca metody wychowania harcerskiego [w:] Myśl pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego, red. E.T. Woźniakowa, „Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego” nr 43.
 • Żaroń P. (1981), Armia polska w ZSRR, na Bliskim i Środkowym Wschodzie, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b91e028-3dd4-4b6e-a2cc-50fcbb17b704
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.