PL EN


2014 | 31 | 46-63
Article title

ZASADA BUDOWY I DZIAŁANIA SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH

Content
Title variants
EN
DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF EXPERT SYSTEMS AS ILLUSTRATED BY SELECTED EXAMPLES
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article presents two reasoning methods applied in the subarea of Artificial Intelligence – a field of science on expert systems: the BayEx network and the rule-based reasoning. The principles of developing expert systems in the two approaches are given in examples based on BayEx and CLIPS. The article includes brief definitions of Artificial Intelligence and expert systems, which should encourage the reader to explore this field of science. It discusses in a clear way the construction and the aims of expert systems and the functioning principles of particular algorithms that constitute the fundamentals for reasoning, i.e. an independent method of finding solutions to problems on the basis of data received. The examples present several applications of expert systems in the present-day science and practical life. The authors agree with Prof. Ryszard Tadeusiewicz’s words: One’s own intelligence is better than the artificial one, yet artificial one is better than none
PL
Artykuł przybliża Czytelnikowi dwie metody wnioskowania zastosowane w poddziedzinie Sztucznej Inteligencji – w nauce o systemach ekspertowych: sieci Bayesa oraz wnioskowanie regułowe. Zasady konstruowania systemów ekspertowych przy pomocy tych dwóch podejść pokazano na przykładach zrealizowanych w oparciu o systemy BayEX oraz CLIPS. W artykule zawarto krótką definicję pojęć Sztucznej Inteligencji i systemów ekspertowych, będącą zachętą dla Czytelnika do samodzielnej eksploracji dziedziny. Omówiono przystępnie budowę i cele konstruowania systemów ekspertowych oraz zasady działania poszczególnych algorytmów, na których opiera się ich wnioskowanie, czyli samodzielne, na bazie otrzymanych danych dochodzenie do rozwiązania problemu. Na przykładach przedstawiono szereg zastosowań systemów ekspertowych w dzisiejszej nauce oraz w życiu codziennym. Autorom bliskie są słowa prof. Ryszarda Tadeusiewicza: Lepsza własna niż sztuczna, lepsza sztuczna niż żadna
Year
Issue
31
Pages
46-63
Physical description
Dates
published
2014-03-31
References
 • Arabas J., Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
 • Cichosz P., Systemy uczące się, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
 • Dokumentacja narzędzia do budowania systemów ekspertowych CLIPS, za: http://clipsrules.sourceforge.net/OnlineDocs.html.
 • Kasperski M. J., Sztuczna inteligencja, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.
 • Rożek T., Nauka po prostu. Wywiady z wybitnymi, Wyd. Demart SA, Warszawa 2011.
 • Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa 2005.
 • Sentz K., Ferson S., Combination of Evidence in Dempster-Shafer Theory [w:] Raport techniczny nr SAND 2002-0835, 2002.
 • Shenoy Prakash P., Using Dempster-Shafer’s Belief-Function Theory in Expert Systems [w:] Yager R. R., Federizzi M., and Kacprzyk J., Advances in the Dempster-Shafer Theory of Evidence, John Wiley & Sons, New York 1994.
 • Tadeusiewicz R., Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydaw. RM, Warszawa 1993, za: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0001/.
 • Tadeusiewicz R., Tryumf czy kapitulacja rozumu? „Znak” 9 (484)/1995.
 • Zespół pod kierunkiem M. Valenta, Katedra Informatyki, AGH, System ekspertowy BayEx ver. 2.4. Shell / Dev. Instrukcja użytkownika, 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b9692cb-d44d-4857-aed7-9c23e60dae42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.