PL EN


2015 | XIII | 2 | 71-84
Article title

Pozycja procesowa płatnika w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Procedural situation of a cotribution payer in separate proceedings in social insurance cases
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the author’s opinion, the term “payer” used in the social insurance law is incorrect because the construction of an insurance on a third party’s behalf results from a substantive division of the contribution obligation between the contribution payer and the insured. Therefore the contribution payer is the insuring party that insures another person (the insured, a third party) who is entitled to an insurance benefit. The contribution payer as a party to judicial proceedings in social insurance cases acts, i.a., in the role of an “interested party”. The author expresses the opinion that in judicial cases regarding contributions, the contribution payer and the pension awarding authority are parties, and not summoning the employee (the interested party) to take part in the proceedings is a procedural infringement that should not cause invalidity of the proceedings. Furthermore, due to important legal and factual differences between the insured and the contribution payer (the insuring party) their procedural entitlements and obligations should be differentiated.
Year
Volume
Issue
2
Pages
71-84
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski. Wydział Prawa i Administracji. Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, kantonow@uni.opole.pl
References
 • Antonów Kamil, Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2011.
 • Antonów Kamil, Sytuacja prawna składek zaewidencjonowanych na subkoncie w ZUS w razie rozwodu lub śmierci ubezpieczonego albo śmierci emeryta, „Praca i Zabezpieczenie Socjalne” 2011, nr 5.
 • Cholewa-Klimek Magdalena, Glosa do wyroku SN z dnia 6 stycznia 2009 r., I UK 157/08, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2011, z. 5, poz. 51.
 • Cholewa-Klimek Magdalena, Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2010.
 • Góra-Błaszczykowska Agnieszka., Zasada równości stron w procesie cywilnym, Warszawa 2008.
 • Gudowska B., Zainteresowany, czyli kłopot (uwagi o art. 47711 K.P.C.), [w:] Aurea praxis, aurea teoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, red. J. Gudowski, K. Weitz, t. 1, Warszawa 2011.
 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, t. 2, Warszawa 2012.
 • Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. K. Antonów, A. Jabłoński, Warszawa 2014.
 • Orlicki M., [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Panowicz-Lipska, t. 8, Warszawa 2004.
 • Prawne mechanizmy przekazywania środków OFE. Oceny konstytucyjno-prawne, red. R. Pacud, Kraków 2013.
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran, Warszawa 2013.
 • Ubezpieczenia życiowe, red. O. Doan, Warszawa 1996.
 • Wagner B., Z problematyki równości w ubezpieczeniach społecznych, [w:] Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. M. Skąpski, Krzysztof Ślebzak, Poznań 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b9e831a-dd92-4eca-887e-57ae471c4355
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.