Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 231 | 120-138

Article title

Determinanty zróżnicowań zachowań prosumenckich młodych konsumentów

Authors

Content

Title variants

Diversity factors of prosumers’ behaviors of young consumers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pojęcie prosumpcji oznacza aktywność konsumentów świadomie skierowaną na zwiększanie wartości związanej z zakupem i użytkowaniem produktu. Zachowania prosumenckie obserwuje się także wśród młodych osób, a aktywne wykorzystywanie przez nie technologii informatycznej sprawia, że prosumpcja jest wśród młodzieży powszechna. Artykuł omawia uwarunkowania rozwoju prosumpcji oraz zakres i zróżnicowanie zachowań prosumenckich. W oparciu o przeprowadzone badania własne dokonano charakterystyki determinant zachowań prosumenckich młodzieży w wieku 14-19 lat. Biorąc pod uwagę stopień aktywności prosumenckiej młodzieży, wyodrębniono trzy skupienia. Nazwano je odpowiednio: Aktywni prosumenci, Poszukiwacze informacji oraz Leniwi.
EN
A concept of prosumption means consumers' activity which is consciously directed on increasing the value connected with purchasing and using products. Prosumer behaviors are commonly observed especially among young consumers as they are heavy users of IT technologies. This paper presents conditions of prosumption development as well as a scope and a diversity of prosumer behaviors. Research conducted by the author allowed to characterize prosumers' behaviors of youths aged from 14 to 19 years. Taking into account the intensity of prosumer activities three clusters of young consumers were identified and described. They were called accordingly: Active prosumers, Information searchers and Lazy youths

Year

Volume

231

Pages

120-138

Physical description

Contributors

author

References

 • Bywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Brzeziński J. (2005), Metodologia badań psychologicznych, WN PWN, Warszawa.
 • Chunyan X., Bagozzi R.P., Troye S.V. (2008), Trying to Prosume: Toward a Theory of Consumers as Co-creators of Value, „Journal of the Academy of Marketing Science”, Spring, Vol. 36.
 • Kieżel E. i Smyczek S. red. (2014), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Matysiewicz J. (2014), Marketing organizacji sieciowych usług profesjonalnych w procesie tworzenia wartości dla klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Mitręga M., Witczak O. (2012), Prosumpcja jako przejaw przedsiębiorczości konsumenckiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 97, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Mróz B. (2010), Nowe trendy konsumenckie – szansa czy wyzwanie dla marketingu [w:] Sz. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, PWE, Warszawa.
 • Szul E. (2013), Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, zeszyt nr 31, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Szymura-Tyc M. (2009), Marketing w procesie innowacji wartości [w:] L .Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki i badań, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Tapscott D., Williams A.D. (2008), Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Toffler A. (1997), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Wolny W. (2012), Prosumpcja – konsumencka kreatywność w gospodarce elektronicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 88, „Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe”, t. II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • [www 1] D. Batorski (red.), Trendy rozwojowe i zmiany gospodarcze w regionie, Cyfrowa gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Diagnoza, prognozy, strategie reakcji, http://cyfrowagospodarka.pl/wp-content/uploads/2012/08/TR-Cyfrowa_ Gospodarka_Kluczowe_trendy_rewolucji_cyfrowej.pdf (dostęp: 20.12.2014).
 • [www 2] http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=isoc_ci_ac_i (dostęp: 20.12.2014).
 • [www 3] http://hatalska.com/2011/12/09/generacja-l-infografika/ (dostęp: 28.12.2014).
 • [www 4] http://hatalska.com/slangoskop/prosumer/ (dostęp: 2.01.2015).
 • [www 5] Hatalska N., Polak A.(2012), Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej – nowe technologie a wykorzystanie tradycyjnych mediów, Warszawa, cyfrowagospodarka.pl/wp-content/uploads/2012/07/04_KomunikacjaFirm.pdf (dostęp: 2.01.2015).
 • [www 6] Internet and Cloud Services – Statistics on the Use by Individuals, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Internet_and_cloud_services__statistics_on_the_use_by_individuals (dostęp: 2.01.2015).
 • [www 7] On-line Statistics, Kruskal-Wallis Non-parametric ANOVA, www.le.ac.uk/bl/ gat/virtualfc/Stats/kruskal.html (dostęp: 2.01.2015).
 • [www 8] Urząd Komunikacji Elektronicznej, Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012 (2013), Warszawa, http://www.uke.gov.pl/files/ ?id_plik=12340 (dostęp: 2.01.2015).
 • [www 9] Prosumenci w polskim Internecie, 2008, http://pliki.gemius.pl/Raporty/2008/ Prosument_raport_Gemius.pdf (dostęp: 2.01.2015).
 • [www 10] Ratuszniak B., 4 miliony nastolatków w sieci. Skupiają się głównie na rozrywce, http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-i-badania/4-miliony-nastolatkoww-sieci-skupiaja-sie-glownie-na-rozrywce-23598 (dostęp: 2.01.2015).
 • [www 11] Jurczak T., Generacja C: muszą się z nimi liczyć największe firmy, nawet Apple, „Gazeta Prawna” 4.10.2013, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/736830,generacja- c-musza-sie-z-nimi-liczyc-najwieksze-firmy-nawet-apple.html (dostęp: 2.01.2015).
 • [www 12] Test Kruskala–Wallisa, http://www.naukowiec.org/wiedza/statystyka/test-kruskala- wallisa_754.html (dostęp: 2.01.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7b9fd68e-a2b2-4a79-86e8-ed19b9257436
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.