PL EN


2019 | 1(17) | 23-42 (20)
Article title

PRAWO DO MIASTA – UTOPIJNA IDEA, RODZĄCE SIĘ PRAWO CZŁOWIEKA CZY WZNIOSŁE HASŁO JEDNOCZĄCE MIESZKAŃCÓW?

Authors
Content
Title variants
EN
THE RIGHT TO THE CITY: A UTOPIAN IDEA, NASCENT HUMAN RIGHT OR LOFTY SLOGAN UNITING CITIZENS?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is aimed at expanding the reader’s knowledge of urban issues, especially the concept of the right to the city, as well as raising their civic awareness. In particular, it intends to present the origin of the above term and various proposals for its understanding. Moreover, the work is concerned with an attempt to determine the content of the right to the city by establishing its essential features. Another issue raised by the author is a reflection on whether it is valid to distinguish the right to the city and perceive it as belonging within the sphere of human rights. The entire analysis takes into account selected legislation related to the discussed subject matter. In addition, the theoretical considerations have been accompanied with examples of how the right to the city is implemented in practice. The final part of the paper contains a summary of the author’s considerations and her addition to the debate over the essence of the right to the city as a concept.
Year
Issue
Pages
23-42 (20)
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa Karnego Procesowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11B, 40-007 Katowice, adres e-mail: pi.23@icloud.com, ORCID ID 0000-0002-2212-8502
References
 • Abahlali BaseMjondolo, http://abahlali.org (5.12.2018).
 • Augustyniak M. 2008, Pojęcie, istota oraz geneza wolności i praw człowieka [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Chmaj, Warszawa.
 • Bartkowski J. 2016, City as an entertainment machine (miasto jako maszyna rozrywki) koncepcje rozwoju miejskiego i polityki miejskiej Terry’ego Nicholasa Clarka, „Studia Miejskie”, nr 21.
 • Bauman Z. 2003, Razem, osobno, tłum. T. Kunz, Kraków
 • Bendyk E. 2016, Prawo do miasta. Nowa Agenda Miejska, https://antymatrix.blog.poli tyka.pl/2016/10/22/prawo do miasta nowa agenda miejska/ (5.12.2018).
 • Borowik I., Kozdraś G. 2015, Wprowadzenie. Wokół miasta i władzy, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”, nr 54.
 • Brown A. 2011, The Right to the City: from Paris 1968 to Rio 2010, N AERUS, Urban Knowledge in Cities of the South, nr 11, http://n aerus.net/web/sat/workshops/ 2010/pdf/PAPER_brown_a.pdf (5.12.2018).
 • Castan Broto V. 2017, Here’s what happened at Habitat III, the world’s biggest conference on cities, http://discovery.ucl.ac.uk/1528815/1/Castan%20Broto_Here% 27s%20what%20happened%20at%20Habitat%20III%20%20the%20world%27s%20bi%ggest%20conference%20on%20cities.pdf (5.12.2018).
 • Castells M. 1982, Kwestia miejska, Warszawa.
 • Cities of tomorrow. Challenges, visions, ways forward, 2011, Luxembourg, http://ec. europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoft omorrow_final.pdf (5.12.2018).
 • Cloward R.A., Piven F.F. 1979, Poor People’s Movement: Why They Succeed, How They Fail, New York, https://libcom.org/ 5BFrances_Fox_Piven,_Richard_Clow ard 5D_Poor_People 27s(Bookos.org)(1).pdf (5.12.2018).
 • Czekaj K., 2007, Socjologia Szkoły Chińskiej i jej recepcja w Polsce, Katowice.
 • Eger J.M., 2016, Cities of the Future; Cities ARE our Future., Huffpost, https://www. huffingtonpost.com/john m eger/cities of the future citi_b_9536638.html.
 • Fernandes E., 2007, Constructing the ‘right to the city’ in Brazil, “Social Legal Studies”, nr 16 (2).
 • Florek M., 2013, Jak dobrze „sprzedać” miasto przyszłości? [w:] Przyszłość miast miasta przyszłości. Strategie i wyzwania, innowacje społeczne i technologiczne, ThinkTank, Warszawa, http://mttp.pl/pobieranie/RaportMiastoPrzyszlosci.pdf (5.12.2018).
 • Grupa Pewnych Osób, http://gpo.blox.pl/html (5.12.2018).
 • Grupa Pewnych Osób, https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_Pewnych_Os C3 B3b (5.12.2018).
 • Habitat III Policy Paper 1 Right to the City and Cities for All, 2016, http://web dosya.csb.gov.tr/csb/dokumanlar/mpgm0031.pdf (5.12.2018).
 • Harvey D. 1973, Social Justice and the City, Londyn.
 • Harvey D. 2008, The Right to the City, “New Left Review”.
 • Harvey D. 2012, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, tłum. A. Kowalczyk, Warszawa.
 • Izdebski H. 2013, Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni. Doktrynalne prawno-polityczne uwarunkowania urbanistyki i architektury, Warszawa.
 • Izdebski H. 2017, Prawo do miasta – perspektywa prawnika, „Samorząd Terytorialny”, nr 12.
 • Jałowiecki B. 1967, Socjologiczne aspekty struktury miasta, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 4.
 • Kochanowska D., Kochanowski M. 2012, W stronę miasta, Warszawa.
 • Krakowska Inicjatywa „Prawo do Miasta”, https://prawodomiasta.wordpress.com/ (5.12.2018).
 • Kubicki P. 2011, Nowi mieszczanie nowi aktorzy na miejskiej scenie, „Przegląd Socjologiczny”, nr 2 (3), http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.de sklight a80c9c60 97f7 4915 9ac2 c595fac8d6fc/c/Pawel_Kubicki.pdf (5.12.2018).
 • Lefebvre H. 1996, Writings on cities, tłum. Kofman E., Lebas E., Oxford, https://chisi neu.files.wordpress.com/2012/09/lefebvre henri writings on cities.pdf (5.12.2018).
 • Lopez de Souza M. 2001, The Brazilian Way of Conquering the „Right to the City”, “The Planning Review”, nr 37.
 • Majer A. 1999, Duże miasta Ameryki. Kryzys i polityka odnowy, Warszawa.
 • Marcuse P. 2009, From critical urban theory to the right to the city, City, nr 13, https://southwarknotes.files.wordpress.com/2009/12/from critical urban theory to
 • right to the city peter marcuse1.pdf (5.12.2018).
 • Marcuse P. 2013, Prawa w miastach a „prawo do miasta”, tłum. K. Pobłocki, http:// publica.pl/teksty/prawa w miastach a prawo do miasta 36626.html (5.12.2018).
 • Mergler L. 2012, Ruchy miejskie i ich postulaty, „Przegląd Urbanistyczny”, nr 5.
 • Mergler L., Pobłocki K., Wudarski M. 2013, Anty Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu, Warszawa, http://publica.pl/wp content/uploads/2013/08/Anty bezradnik_www.pdf (5.12.2018).
 • Mikielewicz R. 2013, Odzyskiwanie miejskiej przestrzeni zamieszkiwania, „Środowisko Mieszkaniowe”, nr 12.
 • Miller S. 1997, The Los Angeles Bus Riders Union, https://solidarity us.org/atc/69/p815/ (5.12.2018).
 • Nawratek K. 2014, Kryzys miast. Historia miast jeszcze się nie skończyła, „Polityka”, https://www.polityka.pl/niezbednik/1597669,1,kryzys miast.read (24.02.2019).
 • Nowak M. 1993, Trzy generacje praw człowieka, ich znaczenie w świetle przesłanek ideowych i historycznych oraz w świetle ich genezy [w:] Prawa człowieka, geneza, koncepcje, ochrona, red. B. Banaszak, Wrocław.
 • Park R. 1967, On Social Control and Collective Behavior, Chicago.
 • Picture the Homeless, http://picturethehomeless.org (5.12.2018).
 • Plis J. 2014, Wprowadzenie do problematyki koncepcji praw człowieka trzeciej generacji Karela Vašáka, „Ius et Administratio”, nr 1.
 • Pluciński P. 2013, Miejskie (r)ewolucje. Radykalizm retoryki a praktyka reformy, „Prak-tyka Teoretyczna”, nr 3 (9), https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/ 2945/2930 (5.12.2018).
 • Pobłocki K. 2010, Prawo do miasta, „Tygodnik Powszechny”, https://repozytorium. amu.edu.pl/bitstream/10593/13892/1/Prawo%20do%20Miasta%20Poblocki%20Tygodnik%20Powszechny%202010.pdf (5.12.2018).
 • Prawo do Miasta, http://prawodomiasta.org/tag/my-poznaniacy/ (5.12.2018).
 • Pruijt H. 2004, Squatters in the Creative City: Rejoinder to Justus Uitermark, “Interna-tional Journal of Urban and Regional Research”, nr 28 (3), https://www.research gate.net/publication/4761433_Squatters_in_the_creative_city_Rejoinder_to_Justus_Uitermar (5.12.2018).
 • Rożałowska B. 2015, Prawo do miasta: społeczna konstrukcja idei miejskości w przestrzeni Internetu, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, nr 15.
 • Skjærseth J.B., Stokke O.S., Wettestad J. 2006, Soft Law, Hard Law, and Effective Implementation of International Environmental Norms, “Global Environmental Politics”, nr 6 (3).
 • Sopocka Inicjatywa Rozwojowa, http://www.sopockainicjatywa.org (26.02.2019).
 • Statut miast, Estatudo da Cidade, nr 10.257 z 10 lipca 2001 roku, http://www. geomatica.ufpr.br/portal/wp content/uploads/2015/03/Estatuto da Cidade.pdf (5.12.2018).
 • Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji, http://siskom.waw.pl/aktualnosci.htm (5.12.2018).
 • Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, http://wlochy.org.pl/ (5.12.2018).
 • Szczepański M. 2017, Prawo do miasta – perspektywa socjologa, „Samorząd Terytorialny”, nr 12.
 • Szczepański M., Śliz A. 2011, Wielokulturowe miasta, „Przegląd Socjologiczny”, nr 60 (2 3), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight 5552b085 89e4 4889a4db 018c82050e7a/c/Marek_S._Szczepanski__Anna_Sliz.pdf (25.02.2019).
 • The Bus Riders Union, https://en.wikipedia.org/wiki/Bus_Riders_Union_(Los_Angeles) (5.12.2018).
 • The Constitution of the World Organisation of United Cities and Local Governments, 2004, https://www.uclg.org/sites/default/files/eng_constitution_2013_.pdf (5.12.2018).
 • The European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City, 2000, http:// unipd centrodirittiumani.it/public/docs/european_charter_hr_cities.pdf (5.12.2018).
 • The Global Charter Agenda for Human Rights in the City, 2011, https://www.uclgcisdp.org/en/right to the city/world charter agenda (5.12.2018).
 • The Leipzig Charter on Sustainable European Cities, 2007, https://ec.europa.eu/regional _policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf (5.12.2018).
 • The New Urban Agenda Habitat III, 2016, http://habitat3.org/wp content/uploads/ NUA English.pdf (5.12.2018).
 • The Right to the City Alliance, https://righttothecity.org (5.12.2018).
 • The World Charter for the Right to the City, 2005, http://www.right tothecityplatform. org.br/download/publicacoes/World%20Charter%20for%20the%20Right%20to%20the20City.pdf (5.12.2018).
 • Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, http://tumw.pl (5.12.2018).
 • Turkowski A. 2013, Przyszłość zaczyna się dzisiaj [w:] Przyszłość miast. Miasta przyszłości. Strategie i wyzwania. Innowacje społeczne i technologiczne, ThinkTank, Warszawa, http://mttp.pl/pobieranie/RaportMiastoPrzyszlosci.pdf (5.12.2018).
 • Urbański J. 2005, Odzyskać miasto: Samowolne osadnictwo, skłoting, anarchitektura, Poznań.
 • Żuk P. 2001, Społeczeństwo w działaniu: Ekolodzy, feministki, skłotersi. Socjologiczna analiza nowych ruchów społecznych w Polsce, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ba1df48-5d7c-48ea-b476-2b99036cb4f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.