PL EN


2007 | 3 | 1 Prawo | 281-303
Article title

Prawa rodziców w systemie oświaty

Authors
Title variants
EN
Parents’ Rights in Educational System
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the present paper attention is focused on several matters. First of all, the standpoint of some churches and confessional associations concerning the model of upbringing has been presented. All standpoints presented concentrate on assurance for parents and committees of the right to decide on the kind of upbringing which their child should receive. A similar standpoint has been presented by an employer in international law as well as in Polish legal system. Moreover, it has been noticed that there is some convergence in ecclesiastic and secular approaches in the matter concerning the ability of establishing private schools and sending children there.
Contributors
  • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim
References
  • Bar W., Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska w prawie rodzinnym państw islamskich, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 7(2004).
  • Bar W., Wolność religijna w Dãr al – Islãm. Zagadnienia prawa wyznaniowego, Lublin 2003.
  • Prawo wyznaniowe. Wybór źródeł, oprac. P. Sobczyk, P. Sobczyk, Warszawa 2005.
  • Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968.
  • Warchałowski K., Ochrona prawa do wolności religijnej w prawie traktatowym Unii Europejskiej, w: „Studia z Prawa Wyznaniowego” 7(2004).
  • Wolność religii. Wybór materiałów, dokumenty, orzecznictwo, tłum. i oprac. T. Jasudowicz, Toruń 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ba27e9a-4846-4e8f-a9ba-53e84c3db88e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.