PL EN


Journal
2019 | 329 | 233 - 245
Article title

Prawa podstawowe jako źródła celów społecznych i gospodarczych Unii Europejskiej

Title variants
EN
Fundamental rights as sources of social and economic goals of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia proces reorientacji celów Unii Europejskiej w szczególności wskutek wprowadzonych zmian podstaw aksjologicznych UE, zwłaszcza społecznej gospodarki rynkowej jako podstawy ustroju gospodarczego wspólnoty, zakładającej równoważność celów gospodarczych i społecznych państw członkowskich. Podstawowym zadaniem opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przewidziane w Traktacie z Lizbony cele gospodarcze i społeczne mają równy status z punktu widzenia prawnych instrumentów zapewniających ich realizację oraz balansowanie (innymi słowy z punktu widzenia spójności regulacji prawnej polityki społecznej i osiągania celów gospodarczych na przykładzie gospodarczych i społecznych praw podstawowych).
EN
This paper is an attempt to present the ongoing process of reorientation of the European Union’s objectives resulting from changes in its axiological bases, now founded on the assumption of equivalence between economic growth and maintenance of social cohesion. The basic task of the article is to address the issue whether the economic and social goals set forth in the Treaty of Lisbon have equal status from the point of view of legal instruments ensuring their implementation and coherence, in other words from the perspective cohesion of the social policy’s regulation and the achievement of sustainable economic growth as an example of social and economic fundamental rights.
Journal
Year
Issue
329
Pages
233 - 245
Physical description
Contributors
  • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ba56f3f-1658-42c9-9530-cc4c2d12b48b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.