PL EN


Journal
2013 | 4 | 546–555
Article title

Rozwój rehabilitacji w ośrodku rzeszowskim

Content
Title variants
EN
Development of the rehabilitation at the Rzeszów centre
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autorzy na podstawie materiałów archiwalnych, publikacji w czasopismach medycznych i wywiadów przedstawiają rozwój rehabilitacji w ośrodku rzeszowskim. Nastąpił on po roku 1983, dzięki działalności zespołu kierowanego przez prof. Andrzeja Kwolka, pracującego w Klinicznym Oddziale Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie i Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wieloletnia praca Zespołu spowodowała powstanie nowoczesnego modelu organizacji rehabilitacji w Rzeszowie i województwie podkarpackim. Wypracowano standardy postępowania, szczególnie z chorymi z uszkodzeniem układu nerwowego, oparte na nowoczesnych metodach neurorehabilitacji. Skuteczność koncepcji została potwierdzona badaniami naukowymi i praktyką kliniczną. Miała znaczący wpływ na rozwój rehabilitacji w województwie podkarpackim oraz na rozwój rehabilitacji w Polsce. Po 30 latach działalności zespołu kierowanego przez Profesora, Podkarpacie jest wiodącym regionem w Polsce. W roku 2013 funkcjonuje tu 11 oddziałów rehabilitacji neurologicznej, 2 oddziały rehabilitacji kardiologicznej, 16 oddziałów rehabilitacji ogólnoustrojowej i 38 dziennych oddziałów rehabilitacji. W regionie podkarpackim działa sprawny system organizacji rehabilitacji zapewniający jej wczesność, kompleksowość i ciągłość. System oparty jest na: podstawach naukowych, ciągłym kształceniu wszystkich członków zespołu rehabilitacyjnego, współpracy z organizacjami osób z niepełnosprawnością i władzami regionu oraz pracy w zespole rehabilitacyjnym
EN
wczesność, kompleksowość i ciągłość. System oparty jest na: podstawach naukowych, ciągłym kształceniu wszystkich członków zespołu rehabilitacyjnego, współpracy z organizacjami osób z niepełnosprawnością i władzami regionu oraz pracy w zespole rehabilitacyjnym region is functioning an efficient organisation system of the rehabilitation providing the timeliness, a complexity and continuity. The system is base on: scientific bases, constant educating of all rehabilitation team members, of cooperation with organisations of persons with disability and authorities of the region and the teamwork
Journal
Year
Issue
4
Pages
546–555
Physical description
Contributors
  • Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
author
  • Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
  • Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
  • Oddział Rehabilitacji Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
  • Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
  • Oddział Rehabilitacji Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ba66367-a4eb-4e67-9654-6696d05fa62e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.