PL EN


2017 | 6 | 113-130
Article title

DIALOG MIĘDZYKULTUROWY W UJĘCIU PAPIEŻA FRANCISZKA

Authors
Content
Title variants
EN
INTERCULTURAL DIALOGUE FROM THE POINT OF VIEW OF POPE FRANCIS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
This paper is devoted to intercultural dialogue in the teaching of Pope Francis (pontificate from 2013). It presents pontifical documents, statements, speeches, homilies, and reflections dedicated to this issue as well as the conclusions resulting from them. The aim of the paper is to prove that intercultural dialogue is tightly connected to interreligious dialogue. They are the foundation of the future, can greatly contribute to the propagation of peace.
EN
This paper is devoted to intercultural dialogue in the teaching of Pope Francis (pontificate from 2013). It presents pontifical documents, statements, speeches, homilies, and reflections dedicated to this issue as well as the conclusions resulting from them. The aim of the paper is to prove that intercultural dialogue is tightly connected to interreligious dialogue. They are the foundation of the future, can greatly contribute to the propagation of peace.
Year
Issue
6
Pages
113-130
Physical description
Dates
received
2017-10-10
accepted
2017-12-15
Contributors
 • Akademia Pomorska Słupsk
References
 • Bergoglio, Jorge Mario, Skórka Abraham, W niebie i na ziemi. Tłum. Marta Szafrańska--Brandt. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2013.
 • Cervera Gragera, José Manuel. „Dialogue and Reason Against Fanaticism and Radicalism”.Palestine-Israel Journal of Politics, Economics & Culture 21 4 (2016): 65-69.
 • „Czas nadziei i odnowy. Wywiad z Adolfem Perezem Esquivelem po spotkaniu z Papieżem Franciszkiem”. OR 5 (2013): 52-53.
 • D’Sa, Francis X. Interreligiöse und Interkulturelle Verständigung: Hermeneutische Überlegungen.Zeitschrift für Missionwissenschaft und Religionswissenschaft 96 (2011):165-175.
 • Górzna, Sylwia. „Aspekty ekonomiczne, kulturowe i etyczne globalizacji w nauczaniu papieża Jana Pawła II”. W Idea wielokulturowości jako wyzwanie. Dyskurs religijny,kulturowy i społeczny, red. Helena Czakowska, Mariusz Kuciński, 25-42. Bydgoszcz:Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2015.
 • Górzna, Sylwia. „Catholic fundamentalism”. W Current problems of politics, red. Arkadiusz Modrzejewski, Tatiana Tökölyová, 92-107. Tbilisi: Europe Our House Press,2013.
 • Górzna, Sylwia. „Dialog z islamem w ujęciu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI”.W Pogranicza historia – socjologia – teologia, red. Janusz Chyła, Przemysław Zientkowski,Krzysztof Krzemiński, 105-125. Łeba: Fundacja Instytut Balticum, 2014.
 • Górzna, Sylwia. Dzieci Abrahama. Dialog Kościoła katolickiego z islamem i judaizmem w Polsce w okresie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2013.
 • Górzna, Sylwia. „Intercultural Dialogue in the Teaching of Pope Benedict XVI”. Philosophy Study 7 7 (2017): 373-384.
 • Górzna, Sylwia. „Kontekst polityczny dialogu Jana Pawła II z judaizmem i islamem na świecie”. W Current issues of society and politics, red. Tatiana Tökölyová, Arkadiusz Modrzejewski. 159-172. Tbilisi: Europe Our House Press, 2012.
 • Górzna, Sylwia. „Młodzież w Krakowie”. W sercu i na ustach 7 (2016): 6-7.
 • Górzna, Sylwia. „Polityczny oddźwięk Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1 (2015): 191-203.
 • Górzna, Sylwia. „Polityczny wymiar Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego”. Nurt SVD 2 (2012): 44-60.
 • Górzna, Sylwia. „Poszanowanie praw człowieka warunkiem pokoju między narodami i religiami w nauczaniu Jana Pawła II”. W Religia, kultura i edukacja w świetle za grożeń współczesnego świata, red. Helena Czakowska, Mariusz Kuciński, 41-59. Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2014.
 • Górzna, Sylwia. „The political dimension of interreligious trialogue during the pontificate of John Paul II”. Społeczeństwo i Polityka 4 (2013): 143-155.
 • Górzna, Sylwia. Zaangażowanie Jana Pawła II w rozwiązanie konfliktu zbrojnego na Bałkanach. Kraków: Wydawnictwo Unum, 2016.
 • Górzna, Sylwia, red. Jan Paweł II wobec konfliktu zbrojnego na Bałkanach, wybór i wstęp Sylwia Górzna, Kraków: Wydawnictwo Unum, 2016.
 • Górzna, Sylwia, red. Jan Paweł II wobec obecności islamu i muzułmanów w krajach Unii Europejskiej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2015.
 • „Jorge Mario Bergoglio”. OR 5 (2013): 4-5.
 • Mamzer, Hanna. „The role of Trust in Multicultural World”. W Intercultural Dialog on Trust, red. Hanna Mamzer, Krystyna Zamiara, 7-20. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2010.
 • Michałowska, Grażyna. „Ochrona różnorodności kulturowej na forum organizacji międzynarodowych”. W Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. 2, red. nauk. Grażyna Michałowska, Justyna Nakonieczna, Hanna Schreiber, 101-122. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.
 • Napiórkowski, Stanisław Celestyn. „Chrześcijaństwo a dialog kultur – dziś i jutro”. W Tradycje różnorodności kulturowej i religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej, red. Jerzy Kłoczowski, Sławomir Łukasiewicz. 75-100. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2003.
 • Papież Franciszek. „Adhortacja apostolska Evangelii gaudium”. Data dostępu 1.10.2017, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/adhortacje/evangelii_24112013.html.
 • Papież Franciszek. „Apokalipsa, która nie nastąpi”. OR 11 (2013): 29.
 • Papież Franciszek. „Bez pokoju nie ma przyszłości!” OR 1 (2015): 22.
 • Papież Franciszek. „Budowanie pokoju wiąże się z uznaniem prawa do wolności religijnej”. OR 1 (2014): 31-32.
 • Papież Franciszek. „Co się z tobą stało, Europo?” OR 5 (2016): 30-34.
 • Papież Franciszek. „Duch przygotowuje, namaszcza i posyła”. OR 6 (2014): 6-7.
 • Papież Franciszek. „Duszpasterstwo to realizowanie macierzyństwa Kościoła”. OR 10 (2013): 19-24.
 • Papież Franciszek. „Działajcie na rzecz budowania pokoju”. OR 5 (2013): 25-27.
 • Papież Franciszek. Encyklika Lumen fidei do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i do wszystkich świeckich o wierze. Kraków: Wydawnictwo M, 2013.
 • Papież Franciszek. „Hańba wojny”. OR 10 (2016): 37.
 • Papież Franciszek. „Kobiety ucieleśniają czułe oblicze Boga”. OR 3-4 (2015): 21-22.
 • Papież Franciszek. „Kościół misyjny świadkiem miłosierdzia”. OR 6 (2016): 4-6.
 • Papież Franciszek. „Królestwo Boże jest prawdziwą odnową”. OR 8-9 (2013): 47.
 • Papież Franciszek. „List poświęcony zaangażowaniu wiernych świeckich w życie publiczne”. OR 5 (2016): 4-6.
 • Papież Franciszek. „Między godnością i transcendencją”. OR 12 (2014): 9-13.
 • Papież Franciszek. „Migranci i uchodźcy: ku lepszemu światu”. OR 11 (2013): 4-6.
 • Papież Franciszek. „Misericordia et misera. List apostolski na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia”. OR 12 (2016): 4-12.
 • Papież Franciszek. „Misja należy do «gramatyki» wiary”. OR 6 (2015): 4-6.
 • Papież Franciszek. „Na rzecz integralnego rozwoju narodu”. OR 9 (2015): 6-7.
 • Papież Franciszek. „Nic nie usprawiedliwia przelewu bratniej krwi”. OR 7-8 (2016): 25-27.
 • Papież Franciszek. „Nie ma pokoju bez dialogu”. OR 10 (2013): 46.
 • Papież Franciszek. „Nie można godzić się na obojętność”. OR 5 (2016): 29-30.
 • Papież Franciszek. „Nigdy więcej wojny! Chcemy żyć w pokoju!” OR 10 (2013): 5.
 • Papież Franciszek. „Nikogo nie wolno odrzucać”. OR 8-9 (2013): 6-7.
 • Papież Franciszek. „Okno, przez które wchodzi przyszłość”. OR 8-9 (2013): 4-5.
 • Papież Franciszek. „Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2013 r.”. OR 10 (2013): 10-12.
 • Papież Franciszek. „Osoba w centrum polityki migracyjnej”. OR 2 (2016): 12-17.
 • Papież Franciszek. „Pamięć, odwaga, utopia”. OR 12 (2014): 14-17.
 • Papież Franciszek. „Pora zdobyć się na odwagę w służbie dobra”. OR 6 (2014): 9-10.
 • Papież Franciszek. „Postawmy na nadzieję”. OR 6 (2015): 9-10.
 • Papież Franciszek. „Przekaz w służbie kultury spotkania”. OR 2 (2014): 6-8.
 • Papież Franciszek. „Przyjmować, chronić, promować i integrować”. OR 3-4 (2017): 20-23.
 • Papież Franciszek. „Solidarność lekarstwem na populizm”. OR 3-4 (2017): 30-34.
 • Papież Franciszek. „Społeczeństwo bardziej ludzkie jest możliwe”. OR 9 (2015): 31-35.
 • Papież Franciszek. „Szopka mówi o pokoju i odrzuceniu”. OR 2 (2015): 44-48.
 • Papież Franciszek. „Świat braci różnych kultur, religii i tradycji”. OR 3-4 (2016): 8-9.
 • Papież Franciszek. „Ten kraj może stać się przesłaniem”. OR 6 (2015): 14-15.
 • Papież Franciszek. „Troszczmy się o siebie nawzajem i o świat stworzony”. OR 11 (2015): 37-39.
 • „Papież Franciszek w Asyżu z okazji XXX Światowego Dnia Modlitwy o Pokój 20 września 2016 r.”. OR 10 (2016): 36.
 • Papież Franciszek. „Wierzący zjednoczeni przeciwko fanatyzmowi i fundamentalizmowi”. OR 12 (2014): 22-23.
 • Papież Franciszek. „Ziemia, mieszkanie i praca prawami wszystkich”. OR 11 (2014): 44-48.„Papież po zamachu w Paryżu”. OR 1 (2015): 66.
 • Pellitero, Ramiro. „El Catecismo de la Iglesia Católica en la evangelización. The Catechism of the Catholic Church in Evangelisation”. Scripta Theologica 46 (2014): 481-502.
 • „Szczęście to nie kawa rozpuszczalna. Giulio Brotti rozmawia z Zygmuntem Baumanem”. Tłum. Katarzyna Pawłowska-Salińska. Gazeta Wyborcza 251 (2013): 21.
 • Taylor, Bron, Gretel Van Wieren, Bernard Zaleha. „The Greening of Religion Hypothesis (Part Two): Assessing the Data from Lynn White, Jr., to Pope Francis”. Journal for the Study of Religion, Nature and Culture 10, 3 (2016): 306-378
 • the Study of Religion, Nature and Culture 10, 3 (2016): 306-378.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ba94f6b-adb9-4bc2-9b66-c605da7b15c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.