PL EN


2017 | 4(35) | 119-132
Article title

Przepływy informacji w procesach społeczno-politycznych zmian w rozważaniach filozofów i socjologów na przestrzeni dziejów

Content
Title variants
EN
Information flows in the processes of social and political changes in considerations of philosophers & thinkers throughout history
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel: Celem niniejszego artykułu jest analiza rozważań filozofów i myślicieli (na przestrzeni dziejów) na temat przepływów informacji w procesach zmiany i transformacji. Metody: Do analizy został wykorzystany dorobek myślicieli tworzących w róż- nych epokach i dziedzinach. Autor wybrał kluczowe prace i na ich podstawie pokazał stosunek twórcy do procesów informacyjnych (a w szczególności ich przepływów) w kontekście zmiany i transformacji. Wyniki: Można zauważyć, że już od starożytności myśliciele rozpatrywali przepływy informacji w kontekście zmiany i transformacji. Ten trend ulegał stopniowej systematyzacji i ustrukturyzowaniu, by w czasach nowożytnych zakorzenić się w wielu dziedzinach nauki (psychologia, socjologia, zarządzanie). Omówienie: Niniejszy artykuł jest ciekawym retrospektywnym spojrzeniem na rozważania filozofów naszej cywilizacji z perspektywy elementu, który na co dzień jest obecny w wielu dziedzinach nauki i życia – przepływu informacji i zmiany. Patrząc w przeszłość, możemy dostrzec elementy wiedzy dawno odkrytej, ale obecnie zapomnianej. Taka refleksja nad istotnym elementem naszego obecnego życia może być inspiracją do kolejnych badań i rozważań w wielu dziedzinach.
Purpose: The goal of this paper is to discuss and analyze works of selected philosophers and scholars from the perspective of information flows. Method: To achieve the goal the author has chosen a few philosophers and scholars, whose works touched upon the problems of information flows and relations between actors in various types of entities (e.g. army, society, state, bureaucracy, person). The author highlighted most important elements in these works and how they relate to the problem of information flows. Results: It is evident that even ancient philosophers discussed information flows when thinking about various change and transformation processes. it is also clear that tools and techniques used to explore information flows, change and transformation evolved over time. Discussion: This paper is an analysis of select philosophers and scholars from the perspective of modern concepts such as information flows, change and transformation. Based on this introductory analysis the conclusion is that some interesting and forgotten knowledge can be discovered, which is worth further exploration in future research.
Year
Issue
Pages
119-132
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
References
 • Arystoteles. (2016). Polityka, L. Piotrowicz (tłum.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301143091.
 • Burkard, F.P., Kunzmann, P., Wiedmann, F. (2003). Atlas filozofii, Warszawa: Pruszyński i Spółka. ISBN 8371807430.
 • Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow, The Psychology of Optimal Experience, New York: Harper & Row. ISBN 9780061339202.
 • Csikszentmihalyi, M. (2004, luty). TED Ideas worth spreading, https://www.ted. com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow?language=pl#t-678904 [dostęp: 28.02.2017].
 • Heerikhuizen, B. (2015). Classical Sociological Theory: Max Weber, University of Amsterdam, https://www.coursera.org/learn/classical-sociological-theory [dostęp: 12.08.2016].
 • Hetmański, M. (2013). Epistemologia informacji, Kraków: Copernicus Center Press. ISBN 9788378860464.
 • Legowicz, J., Kryszewski, W. (2016), Arystoteles, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ Arystoteles;3871513.html [dostęp: 31.08.2016].
 • Machiavelli, N. (2005). Książę (wyd. drugie), K. Radwan (red.), C. Nanke (tłum.), Cieszyn: Drukarnia Wydawnicza.
 • Mikołejko, Z. (2013, luty). Niccoo Machiavelli, http://bi.gazeta.pl/im/0/13407/ m13407780.mp3 [23.08.2016].
 • Mohapatra, S. (2015). Sociology of Talcot Parson, University of Delhi, https://www. youtube.com/watch?v=IrcZtN1nffY [dostęp: 7.09.2016].
 • Parsons, T. (1937). The Structure of Social Action, http://home.ku.edu.tr/~mbaker/ CSHS503/TalcottParsonsSocialSystem.pdf [dostęp: 7.09.2016].
 • Parsons, T. (1951). The Social Systems, https://archive.org/details/socialsystem00pars [dostęp: 2.09.2016].
 • Page, L.J., Rock, D. (2014). Fundamenty coachingu, P. Niedzielski (tłum.), Warszawa: Co&Me publishing. ISBN 9788393656615.
 • Sztompka, P. (2005). Socjologia zmian społecznych, Kraków: Znak. ISBN 8324005986.
 • Tatarkiewicz, W. (1983a). Historia filozofii (tom 1), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISBN 8301025816.
 • Tatarkiewicz, W. (1983b). Historia filozofii (tom 3), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISBN 8301025816.
 • Turner, J.H. (2008). Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301140724.
 • Tzu, S. (201). Sztuka wojny (wyd. trzecie), B. Oczko (red.), D. Baklarz (tłum.), Gliwice: Helion. ISBN 9788324668342.
 • Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISBN 8301132167.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7babd9e4-f6c2-4675-b26a-d061fd4e0f08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.