PL EN


2016 | 12 | 4(35) | 147-154
Article title

Gdy spotykają się różne kultury. Oblicza dzieciństwa na emigracji na przykładzie Norwegii

Content
Title variants
EN
When two different cultures meet. Faces of childhood in emigration with Norway as an example
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this text is an attempt to show different perspectives of the aspect of childhood spent as an emigrant, in this case in Norway. The stereotype describing this Scandinavian country as not very different culturally from Poland is a subject worth going into more deeply. Childhood spent outside the home country may have different faces. This article shows both the aspect of cultural differences and expectations connected with emigration and also brings the reader to a place in which he or she may objectively find out whether the common opinion on the ease of children’s integration into the culture of another country is misleading or not.
Year
Volume
12
Issue
Pages
147-154
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Breidablik læringssenter, Haugesund, Norwegia
References
 • 1. Gawęcka M. (2011), Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • 2. Corporal punishment, https://en.wikipedia.org/wiki/Corporal_punishment [dostęp: 5.09.2016].
 • 3. Furmańczyk D., Norwegia jak magnes. Nie wszyscy nas tam chcą, a i tak jedziemy. „Gazeta Prawna” z 14.03 2015 http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/485291,emigracja-do-norwegii-zapraca-lepszym-zyciem-i-zarobkami.html [dostęp: 5.09.2016].
 • 4. Gmina Haugesund, Współpraca w zakresie integracji dzieci imigrantów, http://www.haugesund.kommune.no/lokalt-planer-og-foringer/integrering-flerspraklige-barn/6558-integrering-avflerspraklige-barn [dostęp: 5.09.2016].
 • 5. Kafarska L., Nordycki dobrobyt, czyli jak się żyje w Norwegii i Islandii, http://rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.20/wpis.772 [dostęp: 5.09.2016].
 • 6. Kto ma prawo do szkoleń, [Informacja o prawie/obowiązku nauki języka norweskiego], http://www.imdi.no/opplaring-og-utdanning/hvem-har-rett-til-hva-slags-opplaering/ [dostęp: 5.09.2016].
 • 7. Norweskie Centralne Biuro Statystyczne, Imigracja 2015, http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flytting/aar [dostęp: 5.09.2016].
 • 8. Norweskie Centralne Biuro Statystyczne, Imigranci i dzieci imigrantów urodzone w Norwegii, 1 stycznia 2016, http://ssb.no/innvbef/ [dostęp: 5.09.2016].
 • 9. Nowakowska K., Polscy emigranci wybierają Norwegię. Nie chodzi tylko o wysokie zarobki,„Gazeta Prawna” z 15.08. 2015 http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/8887-03,polscy-emigranci-wybieraja-norwegie-nie-chodzi-tylko-o-wysokie-zarobki.html [dostęp: 5.09.2016].
 • 10. Nowicjusz w Norwegii, http://www.nyinorge.no/Documents/Ny%20i%20Norge%202015%20-%20 PDF/Nowicjusz%20w%20Norwegii%202015.pdf [dostęp: 5.09.2016].
 • 11. Ny i Norge [Informacja o kraju dobrobytu], http://www.nyinorge.no/no/Familiegjenforening/Ny-i--Norge/Om-Norge/Norsk-historie-og-samfunn/Velferdsstat/ [dostęp: 5.09.2016].
 • 12. Olweus. Program przeciwko mobbingowi i zachowaniom antyspołecznym http://uni.no/nb/uni-helse/olweusprogrammet/ [dostęp: 5.09.2016].
 • 13. Otwarte przedszkole w Bergen, http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Apne-barnehager/ [dostęp: 5.09.2016].
 • 14. Otwarte przedszkolu w gminie Haugesund, http://apenbarnehage.blogspot.no/2010/01/otwarte--przedszkole-apen-barnehage.html [dostęp: 5.09.2016].
 • 15. Plan roku szkolnego 2015–2016 dla gminy Haugesund, file:///C:/Users/hk11289/Downloads/Skolerute_2015_-_2016.pdf [dostęp: 5.09.2016].
 • 16. Prawo Jante, https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Jante [dostęp: 5.09.2016].
 • 17. Rettighetsplakaten [Plakat z informacją o prawach dzieci w Norwegii], http://barneombudet.no/wp--content/uploads/2013/07/Rettighetsplakat_Bokm%C3%A5l_02_RGB.pdf [dostęp: 5.09.2016].
 • 18. Rzecznik Praw Dziecka w Norwegii, http://barneombudet.no/sporsmalsarkiv/norges-barne-ettigheter/ [dostęp: 5.09.2016].
 • 19. Tekst piosenki „Vi er barn fra forskjellige land”, https://files.itslearning.com/data/1483/23774/vi%20er%20barn%20som%20har%20mye%20%C3%A5%20gi.pdf? [dostęp: 5.09.2016].
 • 20. Teskt piosenki „Stopp, ikke mobb”, http://www.minstemme.no/oppgaver/stopp-ikke-mobb-i-arnehagen [dostęp: 5.09.2016].
 • 21. Ustawa o nauczaniu. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe ( https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_2 [dostęp: 5.09.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7baca811-4c5b-487f-bd71-d79e7e39a4d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.