PL EN


2011 | 88 | 39-49
Article title

Rola rachunku kosztów jakości w zarządzaniu spółdzielnią mleczarską

Title variants
EN
Role of the Quality Costs Calculation in the Dairy Cooperative Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jakość można określać zarówno z punktu widzenia producenta, jak i konsumenta. Producent może określać jakość jako jedną ze zmiennych, która kształtuje zyski i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Aby system zarządzania jakością mógł sprawnie funkcjonować, w organizacji musi istnieć potrzeba identyfikowania, dokumentowania, analizy i optymalizacji kosztów jakości. Jednym ze sposobów obniżania kosztów wytworzenia jest prowadzenie rachunku kosztów jakości. W artykule przedstawiono znaczenie rachunku kosztów jakości w zarządzaniu organizacją na przykładzie spółdzielni mleczarskiej.
EN
It is possible to determine the quality both from a point of view of the producer and consumers. The producer can describe one of variables the quality which is shaping profits and the competitiveness of the enterprise. So that the quality management system can efficiently function in the organization must exist identifying, documenting, analysis and the optimization of the quality costs. Conducting the calculation of the quality costs is one ways of lowering costs of producing. In the paper was described a meaning of the calculation of the quality costs in the management with organization on the example of the dairy cooperative.
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • 1. Ciechan-Kujawa M., Koszty i zyski jakości w działalności przedsiębiorstwa. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 5/2001.
  • 2. Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość, PWN, Warszawa 1992.
  • 3. Kister A., Wykorzystanie rachunku kosztów jakości do podejmowania decyzji zarządczych, Zakład Rachunkowości, Instytut Zarządzania i Marketingu, Wydział Ekonomiczny UMSC, Lublin 2005.
  • 4. Toruński J., Zarządzanie jakością. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.
  • 5. Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bb26ae0-74a1-4aca-8c44-b687ea7cdf28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.