PL EN


2008 | 4 | 46-62
Article title

Dzielnice kultury – miasta w mieście. Przypadek Europy Środkowej.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W każdym dużym mieście funkcjonuje podział na dzielnice w zależności od pełnionych przez nie funkcji. Stosunkowo od niedawna tworzy się w miastach wyraźnie wyodrębnione dzielnice kultury – „wyspy” – poświęcone wyłącznie sztukom wizualnym, kulturze, bądź szeroko pojętej rozrywce. Stanowią prawdziwe miasta w mieście – zazwyczaj zamknięte za fasadami budynków skierowanych do wewnątrz, posiadają dziedzińce będące wspólną przestrzenią publiczną i wprowadzoną w jego obręb małą architekturę miejską. Najlepszym przykładem takiej kulturalnej dzielnicy w Europie Środkowej jest MuseumsQuartier w Wiedniu obejmująca muzea i galerie sztuki. W Polsce powstały w ostatnich latach dwa modelowe centra handlu, kultury i rozrywki: Stary Browar w Poznaniu i Manufaktura w Łodzi, które łącząc kulturę popularną z wysoką starają się przejąć rolę kulturalnego serca miasta. Wskazać również można dzielnice kultury o charakterze bardziej otwartym: działkę, jaką zajmują w Budapeszcie Pałac Sztuk i Teatr Narodowy oraz alternatywną dzielnicę kultury wzdłuż ulicy Metelkovej w Lublanie. W artykule pokazuję, w jaki sposób takie dzielnice powstają, jaka jest relacja między taką dzielnicą a miastem, co decyduje o jej atrakcyjności.
EN
In every big city there functions a division into districts depending on their functions. Quite recently there have been created clearly distinguished cultural quarters – “islands” – dedicated strictly to visual arts, culture or simply entertainment. They are true cities within cities – usually closed behind the buildings with the facades towards the courtyards, with common public space and architectural details. MuseumsQuartier in Vienna comprising museums and art galleries is the best example of such a cultural district in Central Europe. In Poland there have recently been founded two model centres encompassing shops, culture and entertainment: Stary Browar [Old Brewery] in Poznań and Manufaktura [Manufacture] in Łódź which by combining high and popular culture are trying to take over the role of cultural centre of cities. One can also find cultural districts of more open character: a plot in Budapest where the Palace of Arts and National Teheatre are located and a district of an alternative culture along Metelkova street in Ljubljana. The article shows how these districts are constructed, what is the relation between a district and a city, and what decides about its attractiveness.
Keywords
Year
Issue
4
Pages
46-62
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bb2715d-fb9b-4471-9dab-bd5841f858b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.