PL EN


2010 | 73 | 19-21
Article title

Więzi medyczne Dolnego Śląska z Poznaniem i Wielkopolską w XIX stuleciu

Content
Title variants
PL
Medical Links between Lower Silesia and Poznań and Greater Poland in Nineteenth Century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wielowiekowe tradycje i powiązania pomiędzy Wrocławiem a Wielkopolską mają swoją dokumentację. Więzi te nasiliły się zwłaszcza w XIX stuleciu. Szczególną rolę w ich ożywieniu odegrał J.E. Purkynie. W najpłodniejszym okresie swego życia był on kierownikiem Zakładu Fizjologii na ówczesnym Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego (1825-1850). W monumentalnym dziele Opera omnia, w tomie szóstym zwanym wrocławskim, Polak Bogusław Palicki figuruje jako autor rozprawy doktorskiej p.t. De musculari cordis structura. Purkynie współpracował też z „Poznańskim Tygodnikiem Literackim” i przebywał wielokrotnie w Poznaniu i Lesznie.
EN
Long cultural traditions of contacts between Wroclaw and Great Poland have been documented. Those contacts were especially intense in the 19th century. J.E. Purkynje played a prominent role in the revival of those links. In the most creative period of his life (1825-1850) he was the Head of Physiology Department at Wroclaw University. In the monumental work Opera Omnia, in the sixth volume, the so-called Wrocław volume, a Pole — Bogusław Palicki is noted as the author of doctor s dissertation De musculari cordis structura (Of the Muscular Structure of the Heart). Purkynje co-operated with “Poznański Tygodnik Literacki” (Poznań Literary Weekly) and stayed in Poznań and Leszno many times.
Year
Volume
73
Pages
19-21
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bb521fb-250f-44ea-b53d-7ba75c57d3a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.