PL EN


2015 | 2 | 239-244
Article title

DZIAŁALNOŚĆ SALEZJAŃSKICH WSPÓLNOT EWANGELIZACYJNYCH JAKO PRZYKŁAD RUCHU EWANGELIZACYJNEGO INSPIROWANEGO PEDAGOGIKĄ SALEZJAŃSKĄ

Authors
Content
Title variants
EN
THE ACTIVITY OF THE SALESIAN EVANGELIZATION COMMUNITIES AS AN EXAMPLE OF EVANGELIZATION MOVEMENT INSPIRED BY THE SALESIAN PEDAGOGY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Salezjańskie Wspólnoty Ewangelizacyjne są przykładem polskiego ruchu w ramach szeroko pojętej Nowej Ewangelizacji. Łączą w sobie współczesne wyzwania, przed którymi staje Kościół, oraz tradycję pedagogiki salezjańskiej z jej charakterystycznymi elementami. Krótkie przedstawienie SWE pokazuje ich specyficzną metodę i aktualność dla dzisiejszego Kościoła w Polsce.
EN
Salesian Evangelization Communities (SWE) are an example of a Polish movement within the idea of the New Evangelization. They combine the contemporary challenges of the Church with the tradition of Salesian pedagogy with its specific elements. A short characteristic of SWE shows its specific method and its validity for the contemporary Church in Poland.
Year
Issue
2
Pages
239-244
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
  • Jan Paweł II (1990). Encyklika Redemptoris missio.
  • Lumen Gentium (1964). Sobór Watykański II.
  • Presnal D., Wąsowicz J., Gliściński J. (2000). Pustynia Miast. Salezjański Ruch Ewangelizacyjny. Ląd n. Wartą: Biblioteka Biuletynu SWE.
  • Statut Stowarzyszenia Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych Salezjańskiej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej i Pustyni Miast „SWE Czas Łaski”.
  • Wąsowicz J. (2002). Dziesięć lat w służbie Nowej Ewangelizacji. Bibliografia Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych 1991-2001. Ląd n. Wartą: Biblioteka Biuletynu SWE.
  • Zgłoszone środowiska Nowej Ewangelizacji, dostępny na: http://nowaewangelizacja.org/spolecznosc/wykaz/ (otwarty 14.04.2015).
  • Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II (2015). Komunikat CBOS, nr 26. Warszawa.
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bb9b99f-17ed-4361-bbfa-d7158a5a4129
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.