PL EN


2016 | 4 | 255 - 264
Article title

Kartoteki haseł wzorcowych – wyzwanie czy konieczność? (na przykładzie integracji KHW z Nukat w Bibliotece PWSZ w Tarnowie)

Authors
Content
Title variants
EN
Authority Files – challenge or necessity? (as illustrated by the case of the integration of authority files with NUKAT in the library of the State Higher Vocational School in Tarnów)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper attempts to emphasise the significance of using authority files in libraries. In the study the process of integration of local authority files with central files run by the NUKAT Centre was analysed. The analysis was conducted on the basis of the integration of files in the library of the StateHigherVocational School in Tarnów. In the summary, an attempt was made to contrast any difficulties associated with the use of authority files with measurable benefits which such integration can bring
PL
Celem artykułu jest próba zaprezentowania znaczenia stosowania w bibliotekach kartotek haseł wzorcowych. W opracowaniu poddano analizie proces integracji lokalnych kartotek wzorcowych z kartotekami centralnymi prowadzonymi przez Centrum NUKAT. Omówienia dokonano na przykładzie integracji kartotek w bibliotece uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. W podsumowaniu skonfrontowano ewentualne trudności związane ze stosowaniem kartotek wzorcowych z wymiernymi korzyściami, które integracja kartotek może przynieść
Year
Volume
4
Pages
255 - 264
Physical description
Contributors
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
References
  • Bojar Bożenna (oprac.). 2002. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
  • Burchard Maria. 2004. „Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT po dwóch latach pracy”. Przegląd Biblioteczny z.3/4
  • Głowacka Teresa. 1997. Kartoteka wzorcowa języka KABA: stosowanie w katalogowaniu przedmiotowym. Warszawa: Wydaw. SBP
  • Nasiłowska Maria. 2004. „Integracja kartotek haseł wzorcowych NUKAT”. Przegląd Biblioteczny z.3/4
  • Padziński Andrzej. 2003. Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT. Lublin: Ośrodek ABMK KUL. [Nadb. z: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelnetom 79 (2003)]
  • Paluszkiewicz Anna. 2009. Format MARC 21 rekordu kartoteki haseł wzorcowych: zastosowanie w Centralnej Kartotece Haseł Wzorcowych NUKAT. Warszawa: Wydawnictwo SBP
  • Paluszkiewicz Anna, Lenartowicz Maria (red.). 1999. Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe: zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych. Warszawa: Wydawnictwo SBP
  • Paluszkiewicz Anna. 1999. „Rola Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych”. Przegląd Biblioteczny z. 3
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bbb275f-138b-42ec-95ba-cfcceffb2f94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.