PL EN


2015 | 6 | 3 | 42-46
Article title

Media w szkole – i co dalej?

Content
Title variants
EN
Media at School – What Next?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
vWspółczesna szkoła nie nadąża za dynamicznym rozwojem współczesnych technologii informacyjnych. Stała się miejscem mało atrakcyjnym pod tym względem dla wszystkich – uczniów, nauczycieli, rodziców. Dotychczasowe rozwiązania okazują się mało efektywne, a tempo rozwoju mediów jest tak szybkie, że szkoła pomimo podejmowanych działań pozostaje daleko w tyle. Dlatego też potrzebą chwili jest poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych i finansowych, które przyczynią się do poprawy zdecydowanie negatywnego obrazu współczesnej szkoły zanurzonej w nieograniczonym świecie mediów. Problematykę tę czynię osnową swojego opracowania, koncentrując swą uwagę na prezentacji propozycji rozwiązania organizacyjnego, które w moim przekonaniu może być jedną z wielu dróg wychodzenia szkoły z tego swoistego kryzysu.
EN
The contemporary school does not follow dynamic development of contemporary information technologies. In this area it has become an unattractive place for all: pupils, teachers and parents. Present solutions turn out to be of little effectiveness while the rate of media development is so great that the school, no matter how much it tries, falls behind. It is, therefore, a necessity of the moment to search for new organizational and financial solutions which will contribute to a definite improvement of a negative perception of the contemporary school immersed in unlimited world of media. This is the issue which is going to be a bedrock of this article in which I concentrate on presenting a proposal of organizational solution that, in my opinion, may be one of the ways of leading the school out of a certain crisis.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
42-46
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Dylak S. (1995), Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań.
  • DzU z 1982 r., nr 3, poz. 19 z późn. zm.
  • Pęczkowski R. (2006), Technologie informacyjne – szansa na przetrwanie i rozwój mały szkół, [w:] Strykowski W. (red.) Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bbbdf1a-d369-435b-b8b7-183bff11668e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.