PL EN


2015 | 217 | 145-152
Article title

Struktury sieciowe w logistyce na przykładzie Dachser

Content
Title variants
EN
Network structures in logistics − a case study of Dachser
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje teoretyczną dyskusję nad strukturami sieciowymi. Ba-dania zostały przeprowadzone na przykładzie jednego z oddziałów firmy Dachser. Artykuł stanowi charakterystykę i analizę porównawczą strategii operatora logistycznego działającego w Polsce. Badania obejmują spojrzenie na problemy zarządzania łańcu-chem dostaw oparte na procedurach wdrożonych w przedsiębiorstwie logistycznym. Za-prezentowano główne trendy występujące pomiędzy strategią i logistyką, a także pod-kreślono rozwój strategii łańcucha dostaw.
EN
The article presents a theoretical discussion on network structures. The research focus is on the operations one of Dachser branches. The article characterises and makes a comparative analysis of strategy of one of the European logistics operators ba-sed in Poland. The research provides a comprehensive insight into practical problems in managing supply chain based on procedures implemented in a logistics company. Main research trends running between strategy and logistics are also presented and the deve-lopment prospects of supply chain strategy are highlighted.
Year
Volume
217
Pages
145-152
Physical description
Contributors
References
  • Clausen U., Hompel M. ten, Klumpp M. (eds.) (2013), Efficiency and logistics, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, s. 55-62.
  • Czakon W. (2008), Koordynacja sieci – wieloraka forma organizacji, „Przegląd Organi-zacji”, nr 9, s. 7-10.
  • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Göbl M., Froschmayer A. (2011), Logistik als Erfolgspotenzial. Von der Strategie zum logistischen Businessplan, Gabler Verlag, Wiesbaden, s. 112-119.
  • Hines T. (2013), Supply chain strategies. Demand driven and customer focused, Routledge, New York, s. 150 i nast.
  • Hoekstra S.J., Romme J.M. (eds.) (1992), Integral logistic structures: developing custo-mer-oriented goods flow, Industrial Press, New York.
  • Łupicka A. (2006), Sieci logistyczne. Teorie, modele, badania, Wydawnictwo AE, Poznań. Sheffi Y. (2012), Logistics clusters: delivering value and driving growth, MIT.
  • Witkowski J. (2000), Logistyka w organizacjach sieciowych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2000, nr 7-8, s. 168-171.
  • Witkowski J. (2010), Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświad-czenia, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bbfc249-6d23-41d5-a833-30f3d176a49b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.