PL EN


2013 | VIII (2/2013) | 111-121
Article title

Rodzina z bajki. O modelu współczesnej rodziny na przykładzie tetralogii Epoka Lodowcowa

Authors
Content
Title variants
EN
Family from a fairy tale. A model of the modern family on the example of the Ice Age tetralogy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przeobrażający się model współczesnej rodziny w niniejszym artykule przyjęto za klucz do odczytania pojawiających się w Epoce Lodowcowej postaci oraz wytwarzanych między nimi relacji. W charakterystyce postaci odniesiono się również do wytypowanych w badaniach Deborah S. David i Roberta Brannona czterech imperatywów konstruujących tradycyjny paradygmat męskości oraz charakterystyki zestawionych z nimi bohaterów współczesnych animacji zaproponowanej przez Arkadiusza Lewickiego. Podjęto próbę rekonstrukcji modelu rodziny zaproponowanego przez twórców omawianych animacji w zestawieniu z modelami tradycyjnym i współczesnym, obecnymi w literaturze przedmiotu. W analizie zagadnienia odniesiono się również do szerszego tła funkcjonowania współczesnej rodziny, ale i tekstów kultury.
EN
In this paper the transforming model of the modern family is considered as a key to the description emerging in Ice Age characters and the relationships between them. In the description of the characters a reference is made to the studies of Deborah S. David and Robert Brannon on the four imperatives used for constructing the traditional paradigm of masculinity and Arkadiusz Lewicki’s observations about modern animation heroes connected with them. There is also an attempt of reconstructing the family model proposed by the authors of these animations in combination with traditional and contemporary models presented in the reference books and papers. In the analysis of the issue there is also a reference to the wider background of the functioning of the modern family as well as cultural texts
Contributors
author
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Arcimowicz K., Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda, fałsz, stereotypy, GWP, Gdańsk 2003.
 • David D.S., Brannon R., The male sex role: Our culture’s blueprint of manhood, and what it’s done for us lately, [w:] D.S. David, R. Brannon (red.), The Forty-nine Percent Majority: The Male Sex Role, Addison Wesley, Reading MA. 1976.
 • David D.S., Brannon R. (red.), The Forty-nine Percent Majority: The Male Sex Role, Addison Wesley, Reading MA. 1976.
 • Doniec R., Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń, Wyd. Uniwer. Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • Gil A., Edukacja kulturalna jako proces negocjowania znaczeń na przykładzie (re)-interpretacji postmodernistycznych filmów animowanych przez młodzież, Uniwersytet Wrocławski 2013 [praca niepublikowana]
 • Krajewski M., Co się stało z baśnią: stare funkcje i nowe przesłanie (na przykładzie Boba Budowniczego), [w:] G. Leszczyński (red.), Kulturowe konteksty baśni, t. 1: Rozigrana córa mitu, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2005.
 • Kubicki R., Koniec pewnego świata, czyli o baśni opowiadanej w chwilach tryumfu i zgonu, [w:] G. Leszczyński (red.), Kulturowe konteksty baśni, t. 2: W poszukiwaniu straconego królestwa, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2005.
 • Leszczyński G. (red.), Kulturowe konteksty baśni, t. 1: Rozigrana córa mitu, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2005.
 • Leszczyński G. (red.), Kulturowe konteksty baśni, t. 2: W poszukiwaniu straconego królestwa, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2005.
 • Lewicki A., Od House’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej, Wyd. Uniwer. Wrocławskiego, Wrocław 2011.
 • Lewicki A., Shrek i inni – role genderowe we współczesnych filmach animowanych, [w:]Tenże, Od House’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej, Wyd. Uniwer. Wrocławskiego, Wrocław 2011.
 • Ogonowska A., Shrek w epoce telewizji, „Kultura Popularna” 2005, nr 2.
 • AdamBayern01,http://www.filmweb.pl/film/Epoka+lodowcowa-2002–32014/ discussion/ Dla+Mnie+rewelacja...,1863770 [dostęp: 15.05.2012].
 • Venderein,http://www.filmweb.pl/film/Epoka+lodowcowa-2002–32014/discussion/Dla+Mnie+rewelacja...,1863770 [dostęp: 15.05.2012].
 • Epoka Lodowcowa (2002), reż. Ch. Wedge, DreamWorks.
 • Epoka Lodowcowa 2: Odwilż (2006), reż. C. Saldanha, DreamWorks.
 • Epoka Lodowcowa 3: Era dinozaurów (2009), reż. C. Saldanha, DreamWorks.
 • Epoka Lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów (2012), reż. S. Martino, M. Thurmeier, DreamWorks.
 • Król Lew (1994), reż. R. Minkoff, R. Allers, Disney.
 • Shrek (2001), reż. A. Adamson, V. Jenson, DreamWorks.
 • Shrek 2 (2004), reż. A. Adamson, K. Asbury, C. Vernon, DreamWorks.
 • Shrek Forever (2010), reż. M. Mitchell, DreamWorks.
 • Shrek Trzeci (2007), reż. Ch. Miller, DreamWorks.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-9019
ISSN
2300-5866
ISBN
978-83-62618-10-1
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bc0652a-42b4-4a51-be1d-b882257eeaca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.