PL EN


2014 | 41 | 11-12(488-489) Wojewódzkie strategie rozwoju, zatrudnienia i rynku pracy | 20-24
Article title

Strategia zatrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim i jej powiązania z regionalną polityką społeczną

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Employment strategy in the warmińsko-mazurskie voivoship and its relationship with regional social policy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the article is to identify the procedures of creating social policy and employment market strategy for the Warmia–Mazury voivodship. The collected source material allows to draw conclusion that teams which create and modify strategies follow basic rules of creating strategies and they work methodically correctly in general. The starting point were analysis of many studies related to the European Union, International Labour Organization, national and local regulations. There were also diagnoses and expertise in the field of social policy, social programmes and labour market implemented in the region widely used.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja procedur opracowania strategii polityki społecznej i strategii rynku pracy dla województwa warmińsko-mazurskiego. Zebrany materiał źródłowy upoważnia do stwierdzenia, że zespoły opracowujące i modyfikujące przedmiotowe strategie przestrzegają podstawowych zasad i procedur budowania strategii, i w uogólnionej ocenie działają poprawnie metodycznie. Punktem wyjściowym prac projektowych były analizy licznych opracowań dotyczących regulacji prawnych Unii Europejskiej i Międzynarodowej Organizacji Pracy, rozporządzeń krajowych oraz lokalnych. Szeroko korzystano także z diagnoz i ekspertyz w zakresie polityk i programów społecznych i rynku pracy realizowanych w regionie.
Contributors
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bc08010-1a1c-433a-bfbf-3a2e2a1caf12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.