PL EN


2020 | 2(99) | 103-109
Article title

WYKORZYSTANIE ZABAWY UCZNIÓW NA SZCZEBLU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZANSĄ NA ICH ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Content
Title variants
EN
THE USE OF STUDENTS’ PLAYING AT THE EARLY AGE EDUCATION LEVEL AS A CHANCE FOR THEIR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Playing is a fundamental factor in every child’s development. Through playing and movement, the youngest learn to discover and explore the world. It has many values, thanks to which children develop, and it seems that it`s use at an early education level is needed. An integrated teaching paradigm assumes that student gets to know the surrounding environment by using various forms of activity. Therefore, when supporting a child's educational activity, it’s worth considering for a moment the richness of playing activities choices that one can offer to the youngest. Teacher’s constructive and positive attitude towards the use of playing in education, using different forms of entertainment, creates an opportunity to support a child's development, by meeting it`s social needs and helping to get to know the reality.
Year
Issue
Pages
103-109
Physical description
Dates
published
2021-02-02
References
 • 1. Capińska E., Dziecko dobrze przygotowane do szkoły, „Edukacja i Dialog” 1996, nr 1.
 • 2. Czaja-Chudyba I., Pedagogika zabawy w osobowym i profesjonalnym przygotowaniu do zawodu nauczyciela, Wydawnictwo NAP, Kraków 2006.
 • 3. Dyner J.W., Zabawy tematyczne dzieci w domu i przedszkolu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983.
 • 4. Hemerling W., Zabawy w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa 1990.
 • 5. Kaczmarczyk A., Rola nauczyciela w procesie adaptacji dziecka do szkoły, „Nauczanie Początkowe” 2006/2007, nr 1.
 • 6. Kapica G., Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa 1986.
 • 7. Kapica G., Zabawa. Jest w niej ukryty skarb. Aktualne konteksty edukacyjne, [w:] Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce, (red.) S. Włoch, Wydawnictwo UO, Opole 2006.
 • 8. Kapica G., Dzieciństwo czyni człowieka, [w:] Współczesne konteksty dzieciństwa, (red.) G. Kapica, Wyd. PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2006.
 • 9. Kosztyła B., Zabawa i jej cechy, „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 5.
 • 10. Kryk G., Samokształcenie w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2009.
 • 11. Podgórska J., Strzałkowska M., Melanż, „Polityka” 2002, nr 25.
 • 12. Przetacznikowa M., Spionek H., Zabawa jako typowa forma działalności małego dziecka, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, (red.) M. Żebrowska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979.
 • 13. Wygotski L.S., Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka, [w:] Dziecko w zabawie i świecie języka, (red.) A. Brzezińska, T. Czuba, G. Lutomski, B. Smykowski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1995.
 • 14. Żebrowska M., Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, PWN, W-wa 1982.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bc15f7e-fa68-49e9-83f8-515a3d6d35fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.