PL EN


2013 | 4 | 2 | 413-424
Article title

Kluczowe determinanty łańcucha wartości w kreowaniu sukcesu usług turystycznych

Content
Title variants
EN
Key value chain determinants in success creation of the tourist services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym opracowaniu autorzy zaprezentowali podstawowe aspekty jakości usług turystycznych. Opisano także podstawowe cechy usług, a także usług turystycznych. Autorzy opisali także przeprowadzone badania dotyczące elementów składowych łańcucha usług turystycznych. Zaprezentowano hierarchie ważności poszczególnych składowych łańcucha z uwzględnieniem percepcji czterech grup wiekowych turystów.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
413-424
Physical description
Contributors
 • Prof. dr hab., Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,, Grzegorz.Zielinski @zie.pg.gda.pl
 • Dr inż., Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego, Wydział Zarządzania i Ekono-mii, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
 • Prof. dr hab., Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Ludmila. Zawadzka@zie.pg.gda.pl
References
 • 1. Burzyński T., Dryglas D., Golba J., Bartosik A. (2005), Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Instytut Turystyki w Krakowie Sp.z.o.o., Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Kraków.
 • 2. Chudoba T. (2008), Marketing w turystyce, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 • 3. Czakon W. (2004), Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • 4. Kachniewska M., Nawrocka E. (2012), Turystyka jako przedmiot badań ekonomicznych, w: Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 5. Kasiewicz S. (2002), Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Wyd. Difin, Warszawa.
 • 6. Kolman R. (2003), Zastosowania inżynierii jakości. Poradnik, Wyd. AJG Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz.
 • 7. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, Wyd. PWE, Warszawa.
 • 8. Kowalczyk J. (2009), Zarządzanie organizacją turystyczną, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 • 9. Leja K. (2003), Instytucja akademicka. Strategia, efektywność, jakość, Wyd. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
 • 10. Oleksiuk A. (2007), Marketing usług turystycznych, Wyd. Difin, Warszawa.
 • 11. Payne A. (1997), Marketing usług, Wyd. PWE, Warszawa.
 • 12. Porter M. (1998), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Wyd. Free Press.
 • 13. Salmanowicz B. (2003), Jakość usług e-biznesu, w: Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, Fertsch M., Trzcieliński S. (red.), Wyd. Politechnika Poznańska, Poznań.
 • 14. Szostak D. (2009), Wzajemne relacje między turystyką, hotelarstwem a gastronomią, w: Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, Panasiuk A., Szostak D. (red.), Wyd. PWN, Warszawa.
 • 15. Szreder M. (2010), Metody i techniki sondażowych badań opinii, Wyd. PWE, Warszawa.
 • 16. Urbaniak M. (2004), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wyd. Difin, Warszawa.
 • 17. Waters D. (2001), Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wyd. PWN, Warszawa.
 • 18. Zawadzka L., Zieliński G. (2010), Jakość żywności w łańcuchu wartości usług turystycznych, w: Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym, Wiśniewska M., Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M. (red.), „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” nr 2, Sopot.
 • 19. Zawadzka L., Zieliński G. (2011), Doskonalenie jakości w kreowaniu sukcesu usług turystycznych, w: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami, Nogalski B., Wierzbicka B. (red.), „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” nr 4/1, Sopot.
 • 20. Zawadzka L., Zieliński G. (2012a), Czynniki pozacenowe wpływające na konkurencyjność łańcucha wartości usług turystycznych, Zarządzanie i Finanse, nr 4, Sopot.
 • 21. Zawadzka L., Zieliński G. (2012b), Hierarchizacja składnikowa determinant percepcji jakości usług turystycznych w obszarze wyżywienia, „Zarządzanie i Finanse” nr 3, Sopot.
 • 22. Zieliński G., Ferenc B. (2011), Determinanty elementarne rdzenia usługi turystycznej w perspektywie klientów, w: Wybrane aspekty doskonalenia procesów i zmian w zarządzaniu operacyjnym, Łopatowska J., Zieliński G. (red.), Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bc4ab0a-5194-40dd-a8af-df80c3a3e264
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.