PL EN


2016 | 8(2) "Cyfrowa humanistyka" | 4-13
Article title

O nowy kształt edukacji akademickiej w kontekście kultury cyfrowej

Content
Title variants
EN
Towards the New Higher Education in the Context of Digital Culture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia problemy i wyzwania, jakie stają przed współczesną edukacją akademicką w kontekście rozwoju nowych technologii i mediów cyfrowych. Przemiany zachodzące w przestrzeni edukacyjnej wymuszają dokonanie zmian w stosowanych powszechnie formach i metodach kształcenia, które odpowiadałyby na potrzeby cyfrowego ucznia i studenta. W tekście dokonano charakterystyki pedagogiki cyfrowej, przedstawiono nowe perspektywy badań humanistycznych w kontekście rozwoju cyfrowej edukacji.
EN
The article discusses the problems and challenges faced by contemporary university education system in the context of the new technologies and digital media development. Changes that occur in the modern educational process force us to revise the commonly used forms and didactic methods, which correspond to the needs of the new digital students. Authors in their text characterized the assumptions of digital pedagogy and present new perspectives for the development of digital education in the context of the humanities and social sciences.
Contributors
author
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Barabási Albert-lászló. 2012. „Thinking in network terms a conversation with Albert-lászló Barabási”. Edge. Dostęp 30 września 2015. https://edge.org/conversation/albert_l_szl_barab_si-thinking-in-network-terms
 • Batorowska Hanna. 2013. Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzewaniu informacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Benavides Francisco, Hanna Dumont, David Istance (red.). 2013. Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska i OECD.
 • Berry David M. 2012. Introduction: Understanding the Digital Humanities. W Understanding Digital Humanities, David M. Barry (red.). New York.
 • Celiński Piotr. 2013. Renesansowe korzenie cyfrowego zwrotu. W Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet/nowe media/kultura 2.0, Andrzej Radomski, Radosław Bomba (red.). Lublin: E-naukowiec.
 • Downes Stephen. 2012. Connectivism and Connective Knowledge. http://www.downes.ca/files/books/Connective_Knowledge-19May2012.pdf
 • Frost Davis Rebecca. 2012. Digital Humanities, Digital Teaching, Digital Pedagogy. Session at #THATCamp #LAC 2012 on defining and distinguishing between Digital Humanities, Digital Teaching and Digital Pedagogy. Dostęp 30 września 2015. https://storify.com/FrostDavis/digital-humanities-digital-teaching-digital-pedago
 • Fyfe Paul. 2011. „Digital Pedagogy Unplugged”. Digital Humanities Quarterly 5 (3).
 • Horizon Report 2014 Higher Education Edition. 2014. Austin, Texas USA: New Media Consortium (NMC) i EDUCAUSE Learning Initiative (ELI). Dostęp 30 września 2015. http://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2014-higher-education-edition/.
 • Kuhn Thomas S. 2009. Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Manovich Lev. 2012. How to Compare One Million Images? W Understanding Digital Humanities, David M. Berry (red.). New York.
 • New modes of learning and teaching in higher education. 2014. High Level Group on the Modernisation of Higher Education report to the European Commission on. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Ostrowicki Michał. 2013. Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki – ebook. Warszawa: Universitas.
 • Pulak Irena. 2012. „Projektowanie spersonalizowanego środowiska kształcenia jako element information literacy”. Bibliotheca Nostra: śląski kwartalnik naukowy 2 (2) : 87–99.
 • Wieczorek-Tomaszewska Małgorzata. 2013. Cyfrowa humanistyka jako metaforyczna współczesna Republika Listów. W Człowiek – Media – Edukacja. Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych UP.
 • Wieczorek-Tomaszewska Małgorzata. 2013. Innowacyjne uczenie dla efektywnego uczenia się. W Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej, Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska (red.). MCDN, SMWI.
 • Zawojski Piotr. 2010. Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Katowice: Wydawnictwo Poltext.
 • Cyfrowa Przyszłość. Dostęp 30 września 2015. http://cyfrowaprzyszlosc.pl
 • Edunews. Dostęp 30 września 2015. http://www.Edunews.pl
 • e-mentor. Dostęp 30 września 2015. http://www.e-mentor.edu.pl
 • Hybrid Pedagogy. Dostęp 30 września 2015. http://www.hybridpedagogy.com/
 • Journal of Interactive Technology and Pedagogy. Dostęp 30 września 2015. http://jitp.commons.gc.cuny.edu
 • Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego. Dostęp 30 września 2015. http://www.ldc.edu.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bc75030-146f-4d78-8ab0-4c08ba2614e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.