PL EN


2015 | 13(20) | 129-140
Article title

Krajowe Stronnictwo Ludowe Ziem Litewsko–Białoruskich „Zjednoczenie” i jego organ prasowy „Wioska” w kampanii wyborczej do Sejmu II kadencji (1928–1930)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article the political and publishing activity of the Native Peasants’ Party of Lithuanian-Belorussian Lands ‘Unification’ was presented, which has hitherto been omitted in the studies of the history of Polish political parties in the interwar period. The formation of this new political organization was inspired by the central authorities of Pilsudski’s ruling camp. Its main task was to keep under surveillance, and finally take over or split political structures of peasants’ and Belorussian parties acting in the northeastern provinces of the Second Republic of Poland (those of Vilnius and Nowogrodek), which in the assessment of the representatives of the post-May regime could pose a threat to the electoral register of the Nonpartisan Bloc for Cooperation with the Government. Similar activities were undertaken by supporters of Pilsudski during the election campaign for the Second Term Sejm (1928–1930) all over the country. The press organ of the new party was a weekly ‘Village’, which was published at the beginning of 1928. Apart from that, the party’s authorities issued their announcements and political programme on the pages of ‘Kurier Wilenski’ and ‘Białoruski Dzień’. The latter title functioned as a platform for Native Peasants’ Party of Lithuanian-Belorussian Lands ‘Unification’ aimed at the Belorussian population inhabiting the so-called Eastern borderlands of the Second Republic of Poland.
Year
Issue
Pages
129-140
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń
References
 • (lit.), Lista prorządowa na Ziemiach Litewsko-Białoruskich, Kurier Wileński, 4.02.1928, s. 1.
 • (lit.), Po walnym zwycięstwie, Kurier Wileński, 6.03.1928, s. 2.
 • (lit.), Pod hasłem krajowym, Kurier Wileński, 27.11.1927, s. 1;
 • (lit.), Zjednoczenie”, Wioska 1928, nr 2, s. 1-3.
 • (lit.),„Bez owijania w bawełnę”, Kurier Wileński, 23.111927, s. 1
 • A. Ajnenkiel, Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1978, s. 123–126, 283–289.
 • A. Notkowski, Zza kulis „akcji prasowej” rządów pomajowych w Polsce (1926–1939). O ukrytym finansowaniu wydawnictw, [w:] „Literatura, Prasa, Biblioteka”. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65- lecie urodzin i 40-lecie pracy, J. Szocki, K. Woźniakowski (red.), Kraków 1997, s. 125.
 • A. Paczkowski, Prasa polityczna ruchu ludowego (1918–1939), Warszawa 1970, s. 145–147, 239-242.
 • Archiwum Akt Nowych (AAN), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) – dopływ – 849, Polityczny Komunikat Informacyjny nr 4/1928, k. 51.
 • Bądźcie ostrożni, Wioska 1928, nr 2, s. 4–5.
 • D. Szpoper, Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904–1939, Gdańsk1999.
 • J. Bardach, O świadomości narodowej na Litwie i Białorusi [w:] Między Polską etniczną a historyczną, W. Wrzesiński (red.), Wrocław 1988.
 • J. Jurkiewicz, Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905–1922, Poznań 1983.
 • J. Traczuk, Prasa białoruska w II Rzeczypospolitej (1918–1939), Studia Polono-Slavica Orientalia. Acta Litteraria 1992, T. 13, s. 224–232, 323-324.
 • Krajowość – tradycje zgody narodów w dobie nacjonalizmu, J. Jurkiewicz (red.), Poznań 1999.
 • Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas (dalej LCVA), F. 15–2–378, k. 16–16v.
 • Lietuvos Centrinis Valstybes F 51–7–698, k. 1v; LCVA, F 15–2–379, k. 124.
 • Lietuvos Centrinis Valstybes, F 15–2–378, k. 12v., 13, 20v., 23, 25.
 • Lietuvos Centrinis Valstybes, F 15–2–379, k. 3, 10, 159, 36, 4, 40, 44, 47–48, 140, 52, 124.
 • Lietuvos Centrinis Valstybes, F 51–7–698, k. 1v.
 • Lietuvos Centrinis Valstybes, k. 11–11v, 119, 121, 123, 139, 140, 27, 140, 80.
 • Na kiermaszu przedwyborczym, Wioska 1928, nr 2, s. 6–7.
 • Nasza odpowiedź „Wyzwoleniu”, Wioska 1928, nr 1, s. 5–6.
 • Pierwszy krok, Kurier Wileński, 18.02.1927, s. 1.
 • Pod własnym sztandarem, Wioska 1928, nr 1, s. 1–2.
 • Sekretariaty powiatowe Krajowego Stronnictwa Ludowego „Zjednoczenie”, Wioska 1928, nr 1, s. 8.
 • T. i W. Pileccy, Sejm i Senat 1922–1927. Podręcznik dla wyborców, zawierający wyniki wyborów w powiatach, okręgach, województwach, podobizny senatorów i posłów sejmowych oraz mapy poglądowe, Poznań 1923, s. 124–130.
 • T., W. Pileccy, Sejm i Senat 1928–1933. Podręcznik dla wyborców, zawierający wyniki wyborów w powiatach, okręgach, województwach, podobizny posłów sejmowych i senatorów, statystyki oraz mapy poglądowe, Poznań 1928, s. 337–350, 450
 • Unieważnienie wyborów (B.B. Traci 9 mandatów), Kurier Warszawski, 15.04.1930, s. 5.
 • Unieważnienie wyborów w okręgach święciańskim i kowelskim, Kurier Wileński, 15.04.1930, s. 1.
 • W., Drzewo na opał i na budulec dla wiosek, Wioska 1928, nr 2, s. 3–4.
 • W., Nie musztrujcie wieśniaków, Wioska 1928, nr 1, s. 3–5.
 • Zwycięstwo idei krajowej, Kurier Wileński, 29.11.1927, s. 1.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bca4ed3-8520-4e84-8287-13eb93d80c93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.