PL EN


2014 | 5 | 2 | 308-314
Article title

Edukacja matematyczna wspomagana e-learningiem

Authors
Content
Title variants
EN
Math education assisted with e-learning
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zwrócono uwagę na zmiany zachodzące w edukacji pod wpływem ekspansji nowych technologii edukacyjnych. Przedstawiono analizę wyników osiąganych z przedmiotu algebra z elementami dydaktyki prowadzonego na platformie e-learningowej oraz opinie studentów korzystających z tej formy nauki. Wskazano na wymagania wobec nauczycieli nowego pokolenia – posiadania swobody technologicznej.
EN
The article is about changes in teaching under the influence of expansion of new educational technologies. Characteristics analysis of the results achieved from the object algebra with elements of didactics have been presented and opinions of the students benefiting from this form of learning. It was pointed out on requirements towards teachers of the new generation – of having the technological freedom.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
308-314
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Kandzia J. (2012), Kształcenie online [w:] Nowe metody nauczania w matematyce, red. J. Kandzia, Warszawa.
  • Kandzia J. (2013), E-nauczanie w szkole wyższej – przykład dobrej praktyki pedagogicznej [w:] „Edukacja – Technika – Informatyka”, 4/2013, Rzeszów.
  • Kandzia J. (2014), Platforma Moodle wsparciem dla kształcenia matematycznego, przyjęty do druku w ramach Projektu: Stymulators And Inhibitors Of Culture Of Trust In Educational Interactions Assisted By Modern Information And Communication Technology.
  • McLuhan M. (2001), Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bcc2504-2b0c-49da-b9be-fe8ee18d32c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.