PL EN


2014 | 2 | 101-109
Article title

Mordercze miasta (?) Nowy polski kryminał – zwrot przestrzenny czy gra miejska?

Content
Title variants
EN
Deadly cities (?) Contemporary Polish crime fiction – „spatial turn” or urban game?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyzes the urban space in the contemporary Polish crime fiction. It uses a set of narratives Mordercze miasta (Deadly Cities) written by Marta Guzowska, Agnieszka Krawczyk, and Adrianna Michalewska as an example that intends to help with analyzing the space in crime fiction. It also uses the Social Network Analysis (SNA) according to Barnes and Hannerz along with Caillois’ idea of a novel as a rational game. Finally, the article presents an argument that space is an element of a literary game that is well-known in the tradition of crime stories. It becomes an excuse to begin communication with the reader.
Year
Volume
2
Pages
101-109
Physical description
Contributors
References
  • Augé Marc, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski, Warszawa 2010.
  • Caillois Roger, Siła powieści, tłum. T. Swoboda, Gdańsk 2008.
  • Eco Umberto, Sześć przechadzek po lesie fikcji, tłum. J. Jarniewicz, Kraków 1996.
  • Hannerz Ulf, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, tłum. E. Klekot, Kraków 2006.
  • Kubicka Halina, Szukając Baker Street 221B. Podróże śladami książek i filmów w kontekście literatury popularnej i mediów, [w:] Związki i rozwiązki. Relacje kultury i literatury popularnej ze starymi i nowymi mediami, red. A. Gemra, H. Kubicka, Wrocław 2012.
  • Olsen Bjørnar, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, tłum. B. Shallcross, Warszawa 2013.
  • Rybicka Elżbieta, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych), [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.
  • Szalewska Katarzyna, Murder walk. Mapy małomiasteczkowych zbrodni, „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne” 2014, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bcd38e5-02ac-4ccd-b4b8-ab6a83462f8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.