PL EN


2009 | 51 | 121-129
Article title

Muzyczne dokumenty dźwiękowe w bibliotekach lubelskich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
51
Pages
121-129
Physical description
Contributors
  • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie
References
  • Kominek M., Zaczęło się od fonografu..., Kraków: Polskie Wydaw. Muzyczne, 1986.
  • Łętowski J., Magia czarnego krążka. ABC kolekcjonera płyt, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1981.
  • Majerczyk K., Kolekcja fonograficzna Czytelni Muzycznej i Zbiorów Multimedialnych (Komunikat), [w:] Fonoteka wczoraj, dziś i jutro, Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Fonotek, Warszawa, 11-12 maja 2007, [red. Katarzyna Janczewska-Sołomko, Małgorzata Kozłowska], Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 63-65.
  • Prokopowicz M., Zbiory muzyczne Biblioteki Narodowej, „Roczniki Biblioteki Narodowej”, 1969, T. 5, s. 293-314.
  • Rosen J., Researchers Play Tune Recorded Before Edison, „The New York Times” 27.03.2008 [online] http://www.nytimes.com/2008/03/27/arts/27soun.html7_r=l&scp=l&sq=edison+audio&st=nyt&oref=slogin [dostęp: 19.11.2008].
  • Wróblewska M., Fonoteki na świecie, [w:] Fonoteka wczoraj, dziś i jutro, Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Fonotek, Warszawa, 11-12 maja 2007, [red. Katarzyna Janczewska-Sołomko, Małgorzata Kozłowska], Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2008, s. 15-27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bcd96f0-abc6-4d2d-b9d0-01e9a4c992e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.