PL EN


2015 | 14 | 11-24
Article title

Życiowe losy pisarzy wpisane w językową kreację ich dzieł

Authors
Content
Title variants
EN
Writers’ Lives and Careers Intermingled with Linguistic Creations of their Works
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author draws up her attention to a certain, so far unnoticed, methodological problem connected with the presence of regionalisms in literary works written in the common Polish language. Regionalisms most frequently appear in literary works due to writer-intended stylizations. They can also be used in belles-lettres if a writer uses his own regional variety of the national language. This article presents another way for introduction of linguistic regionalisms into literary works – pursuant to the “cognitive-emotional fascination of the region”. According to the author, this notion is not a scientific category, but solely a proper way to describe specific situations in the literature. She bases her considerations on the cognitive-emotional fascination of Eliza Orzeszkowa (1841-1910) by the Polish language of the noble backwoods of the Grodno region in her novels “On the Niemen” and “Bene nati” and of Józef Łobodowski (1909-1988) by the regional Polish language of the Polish-Ukrainian border region in his “Ukrainian Poems”.
References
  • Handke K., Prywatny język Elizy Orzeszkowej, Warszawa 2013.
  • Handke K., Regionalna odmiana języka narodowego, w: Kultura – Język – Edukacja, t. III, red. R. Mrózek, Katowice 2000.
  • Handke. K., Polszczyzna północnokresowa na tle terytorialnego i społecznego zróżnicowania języka polskiego, w: Historia i współczesność języka polskiego na Kresach północno-wschodnich, red. I. Grek-Pabisowa, Warszawa 1997.
  • Jankowski E., Eliza Orzeszkowa, Warszawa 1980.
  • Kwiatkowski J., Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2001.
  • Łobodowski J., Rachunek sumienia, Warszawa (w druku).
  • Orzeszkowa E., Bene nati. Powieść wiejska, w: Pisma Elizy Orzeszkowej, red. A. Doroszewski, L. Świderski, t. XIX, wyd. 3, Warszawa 1938.
  • Orzeszkowa E., Listy zebrane, do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski, t. I-IX, Wrocław 1954-1981.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1730-4180
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bcf4705-632e-49b1-93c2-fc4bdcaa4061
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.