PL EN


Journal
2011 | 37 | 1 | 121-142
Article title

Debata nad stanem i przyszłością uniwersytetu w Polsce

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Debate on the State and Future of Universities In Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
System transformation in Poland significantly covered the area of higher education. Successive non-state schools were established and primarily offered studies which enjoyed great popularity. Appreciating the "profitable" knowledge was the advantage of the transformations. On the one hand liberalization of law led to a considerable increase In universities offer, the competition between them appeared and the number of students enlarged tremendously. On the other hand, the new situation revealed the weaknesses of Polish higher education system, in particular within the area of imperfect law and the lack of appropriate outlays on education. The transformations of higher education evoked multiple problems and discussions on the ethos of the scholar, university identity, relations between university and social environment, and payment for studies, which seemed to be necessary in connection with financial deficiencies. Democratization of public life generated the participation of next social groups in the discussion on the shape of higher education. It was mainly caused by the media which facilitated the discussion on the state (diagnosis) and potential shape (development strategy) of higher education. In the article the author presents the results of analysis of press releases (since the beginnings of the 1990s) connected with the topic of the paper. He shows chosen aspects of higher education which aroused the most fierce discussion because of their significance for the functioning of the sector. Some of the phenomena are new for universities which have to face them to maintain certain type of autonomy displayed by the concern for educating the intellectual elites and the mission of preserving and multiplying the culture on the possibly highest level.
Journal
Year
Volume
37
Issue
1
Pages
121-142
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
 • Antonowicz D. (2004), Kapitalizm bazarowy. Szkolnictwo wyższe wobec problemu stratyfikacji, [w:] T. Szlendak, K. Pietrowicz, Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Bauman T. (2003), Zagrożona tożsamość uniwersytetu, [w:] Uniwersytet – między tradycją a wyzwaniami współczesności, red. A. Ładyżyński, J. Raińczuk, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Bauman Z. (2000), Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa.
 • Drozdowicz Z. (1999), Akademicka wieloetatowość, „Forum Akademickie”, nr 3.
 • Hryniewicz J., Jałowiecki B., Mync A. (1997), Ruchliwość pracowników naukowych w latach 1994-1996, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.
 • Jajszczyk A. (2008), Polskie uniwersytety potrzebują reanimacji, „Rzeczpospolita” z 26 II 2008.
 • Jamiołkowski A. (1999), Brak precyzji w ustawie, „Forum Akademickie”, nr 4.
 • Jerie-Wanke M., Wanke-Jakubowska M. (2005), O ustawie, habilitacji i finansowaniu nauki, „Głos Uczelni”, nr 142, Akademia Rolnicza, Wrocław.
 • Kącki M., Kopiński M., Mikule E., Leśniewska J., Mazur N., Przybylska A. (2009), Akademia Wielka Lipa, „Gazeta Wyborcza”, nr 249 z 23 X, s. 1.
 • Klimowicz J. (2010), Będziemy w pierwszej pięćdziesiątce w Europie, „Gazeta Wyborcza”, nr 123 z dnia 28 V, Białystok.
 • KRASP (2008), Uchwała w sprawie oceny istniejących form odpłatności za usługi edukacyjne w publicznych szkołach wyższych, s. 3.
 • Kula M. (2003), Lojalność na jednym etacie, „Gazeta Wyborcza”, nr 148 z 27 VI.
 • Lewowicki T. (2002), Kształcenie uniwersyteckie – siła tradycji, presja współczesności, [w:] W. Ambroziak, K. Przyszczypowski, Uniwersytet, Społeczeństwo, Edukacja. Materiały konferencji naukowej z okazji X-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 13-14 października 2003, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Melosik Z. (2002), Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Wydawnictwo „Wolumin”, Poznań.
 • Misztal B. (red.) (2000), Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce, Universitas, Kraków.
 • Nowak G. (1998), O misji uniwersytetu, „Forum Akademickie”, nr 3.
 • Osiowski J. (1998), Druga „żółta książeczka”, „Forum Akademickie”, nr 3.
 • PAP (2007), Dzienne studia bez czesnego, komunikat PAP z 16 XI.
 • Papuzińska M. (2009), Szkoły z kasą, „Polityka”, http://www.polityka.pl/kraj/kraj/analizy/303296,1,kryzyspolskich-uczelni.read
 • Pawłowski K. (2004), Społeczeństwo wiedzy szansą dla Polski, Znak, Kraków.
 • PEN (2003), Niewielu informuje rektora, „Gazeta Wyborcza”, nr 148 z 27 VI.
 • Semków J. (2003), Tożsamość uniwersytetu wobec kryzysu wartości świata po-nowoczesnego, [w:] Uniwersytet – między tradycją a wyzwaniami współczesności, red. A. Ładyżyński, J. Raińczuk, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – drugi wariant, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Ernst&Young, 2010.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020 (2009), Projekt środowiskowy, KRASP, Warszawa.
 • Szabłowski J. (2004), Dwa projekty, „Forum Akademickie”, nr 7-8.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 roku, GUS, Warszawa.
 • Świć A. (2010), Dzieło środowiska i ekspertów. Rozmowa z prof. Jerzym Woźnickim, „Forum Akademickie”, nr 1/2010.
 • Świć A. (2010), Zupełnie nowy system. Rozmowa z prof. Stefanem Jackowskim, „Forum Akademickie”, nr 2.
 • Wojciechowski T. (2006), Porozumienie uczelni, „Forum Akademickie”, nr 6.
 • Woźnicki J. (2008), Problem odpłatności za studia z perspektywy historycznej w Polsce.
 • Żmigrodzki Z. (1999), Czy profesor jest potrzebny? „Forum Akademickie”, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bddb26c-8e11-4930-a844-af3a69733ffd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.