PL EN


2014 | 3(214) | 107–126
Article title

O związku partycypacji wyborczej i stabilności poparcia dla partii. Lokalne efekty frekwencyjne w wyborach parlamentarnych w Polsce w latach 2005–2011

Content
Title variants
EN
On the Relationship between Electoral Participation and Stability of Electoral Support for Political Parties. Local Turnout Effects in Polish Parliamentary Elections, 2005–2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W analizach prezentowanych w artykule autorzy sprawdzają, czy zróżnicowanie przestrzenne zmian w poziomie partycypacji wyborczej jest systematycznie powiązane ze zróżnicowaniem przestrzennym zmian poparcia największych polskich partii politycznych. Analizując oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych z lat 2005–2011, zagregowane na poziomie gmin, badają relację pomiędzy zmiennym poziomem uczestnictwa wyborczego a stabilnością systemu partyjnego w większej rozdzielczości przestrzennej. Z analiz wynika, że lokalne zmiany frekwencji wyborczej wpływają na lokalne zmiany poparcia partii, choć w sposób niesystematyczny. Autorzy szacują lokalne efekty frekwencyjne dla najważniejszych polskich partii, aby pokazać, jaki wpływ na ich wyborczy wynik ma mobilizacja i demobilizacja lokalnych elektoratów.
EN
In the article the authors verify whether the spatial distribution of electoral participation is systematically related to the spatial distribution of changes in electoral support for the main Polish political parties. The analyses are based on the official results of parliamentary elections 2005–2011 aggregated at the municipal level, thus the relation between changing level of electoral participation and volatility is studied in the finer spatial resolution. The results suggest that local changes in turnout impact the local changes of support for main parties, but not systematically. The authors estimated local “turnout effects” for the main Polish parties in order to demonstrate how mobilization and demobilization of local electorates influences their electoral performance.
Year
Issue
Pages
107–126
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, agendzwill@gmail.com
References
 • Bartolini, Stefano i Peter Mair. 1990. Identity, Competition and Electoral Availability: The Stabilisation of European Electorates, 1885–1985. Cambridge: Cambidge University Press.
 • Birch, Sarah. 2003. Electoral Systems and Political Transformation in Post-Communist Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Bischoff, Carina S. 2013. Electorally Unstable by Supply or Demand? An Examination of the Causes of Electoral Volatility in Advanced Industrial Democracies. „Public Choice” 156(3–4): 537–561.
 • Bochsler, Daniel. 2010. The Nationalisation of Post-Communist Party Systems. „Europe–Asia Studies” 62(5): 807–827.
 • Caramani, Daniele. 2004. The Nationalization of Politics: The Formation of National Electorates and Party Systems in Western Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cześnik, Mikołaj. 2007. Partycypacja wyborcza w Polsce: perspektywa porównawcza. Warszawa: Scholar.
 • Cześnik, Mikołaj. 2009. Voter Turnout Stability – Evidence from Poland. „Polish Sociological Review” 1(165): 107–122.
 • Cześnik, Mikołaj, Paweł Grzelak i Michał Kotnarowski. 2010. Niestabilność uczestnictwa wyborczego w Polsce. W: M. Cześnik (red.). Niestabilność wyborcza w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 13–90.
 • Cześnik, Mikołaj i Marta Żerkowska-Balas. 2011. Głosowanie jako nawyk w nowych demokracjach – przykład Polski. „Studia Socjologiczne” 2(201): 109–122.
 • Dassoneville, Ruth i Mark Hooghe. 2012, Mapping Electoral Volatility in Europe. An analysis of trends in electoral volatility in European democracies since 1945. Paper presented at the 1st European Conference on Comparative Electoral Research, Sofia, 1–3 December 2011.
 • Domański, Henryk i Artur Pokropek. 2011. Podziały terytorialne, globalizacja a nierówności społeczne. Wprowadzenie do modeli wielopoziomowych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Markowski, Radosław. 2007. System wyborczy czy zbiorowisko partii? O stabilnym rozchwianiu polskiej polityki. W: M. Marody (red.). Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Scholar, s. 241–268.
 • Markowski, Radosław. 2008. The 2007 Polish Parliamentary Election: Some Structuring, Still a Lot of Chaos. „West European Politics” 31(5): 1055–1068.
 • Markowski, Radosław i Mikołaj Cześnik. 2012. Wybory parlamentarne w 2011 roku – kontynuacja i zmiana. „Studia Polityczne” 29: 285–309.
 • Millard, Frances. 2010. Democratic Elections in Poland, 1991–2007. London: Routledge.
 • Powell, Eleanor N. i Joshua A. Tucker. 2013. Revisiting Electoral Volatility in Post-Communist Countries: New Data, New Results and New Approaches. „British Journal of Political Science” FirstView: 1–25.
 • Raudenbush, Stephen W. i Anthony S. Bryk. 2002. Hierarchical Linear Models. Applications and Data Analysis (Second Edition). Thousand Oaks: Sage.
 • Szczerbiak, Aleks. 2008. The Birth of a Bipolar Party System or a Referendum on a Polarizing Government? The October 2007 Polish Parliamentary Election. „Journal of Communist Studies and Transition Politics” 24(3): 415–443.
 • Szczerbiak, Aleks. 2012. Poland (mainly) chooses stability and continuity: The October 2011 Polish parliamentary election. University of Sussex SEI Working Paper No. 129.
 • Tavits, Magrit. 2008. On the Linkage between Electoral Volatility and Party System Instability in Central and Eastern Europe. „European Journal of Political Research” 47(5): 537–555.
 • Tiemann, Guido. 2012. The Nationalization of Political Parties and Party Systems in Postcommunist Eastern Europe. „Communist and Post-Communist Studies” 45(1–2): 77–89.
 • Zieliński, Jakub, Kazimierz M. Słomczyński i Goldie Shabad. 2005. Electoral Control in New Democracies: The Perverse Incentives of Fluid Party Systems. „World Politics” 57(3): 365–395.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bdeb627-33f5-4c3d-9d86-3368c86ff595
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.