PL EN


2013 | 155 | 162-174
Article title

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na Rynkach nieruchomości mieszkaniowych w oparciu o prognozy cen mieszkań konstruowane na podstawie opinii ekspertów zużyciem rozkładu Weibulla

Authors
Content
Title variants
EN
Making Investment Decisions on Housing Markets Based on Forecasts Housing Prices Constructed on the Basis of Expert Opinion Using the Weibull Distribution
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper applies to investment decisions on housing markets based on forecasts housing prices constructed on the basis of expert opinion using the Weibull distribution. The first part shows the different ways to generate or increase revenue from property. The second part addresses the issue of using different types of price forecasts on the housing market that are useful in making investment decisions. The third section deals with the aim of the study i.e. indicates the possibility of using the model of subjective probability Weibull distribution built on the judgment of experts to construct house price forecasts and to assess the chances of profitability of investment.
Year
Volume
155
Pages
162-174
Physical description
Contributors
References
 • Analiza systemów - podstawy i metodologia. Red. W. Findeisen. PWN, Warszawa 1985.
 • Chen H., Hu Y.: How managers Can Forecast Sales of New Products. "The Journal of Business Forecasting Methods & Systems" 1991, No. 10.
 • Brooks Ch., Tsalacos S.: Real Estate Modelling and Forecasting. Cambridge University Press 2010.
 • Dittmann I.: Subiektywne aspekty procesu oceny ryzyka na wschodzących rynkach nieruchomości. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Studia Ekonomiczne" 2007, nr 46.
 • Dybała J. i in.: Ćwiczenie nr 2: Zastosowanie rozkładu Weibulla w badaniach eksploatacyjnych. Materiały wewnętrzne. Politechnika Warszawska, Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Pracownia Wibroakustyki, Warszawa 2005.
 • Eldred G.W.: Investing in Real Estate. John Wiley & Sons, Inc. 2009.
 • Foryś I.: Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 • Henzel H.: Inwestycje w nieruchomości w rozumieniu znowelizowanej ustawy o rachunkowości. W: Inwestycje i nieruchomości. Teoria i praktyka. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.
 • Krajewska M.: Kształtowanie się wartości nieruchomości z zabudową o niskiej wartości użytkowej. "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2011, vol. 19, nr 1.
 • Kuryj-Wysocka O., Wiśniewski R.: Wskaźniki zmian cen nieruchomości - znaczenie i funkcje. "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2012, vol. 20, nr 2.
 • Liczbowy zawrót głowy, czyli jak śledzić zmiany na rynku nieruchomości, http://www.hipotekaplus. pl/ artykul/ liczbowy-zawrot-glowy-czyli-jak-sledzic-zmiany-na-rynkunieruchomosci.
 • Łaszek J., Widłak M.: Badanie cen na rynku mieszkań prywatnych zamieszkałych przez właściciela z perspektywy banku centralnego. "Bank i Kredyt" 2008, vol. 39, nr 8.
 • Marcinek K.: Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2009.
 • Minasowicz A.: Efektywność i zarządzanie finansami w budownictwie. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości: MSR 40 "Nieruchomości inwestycyjne".
 • Nurek W.: Prawdopodobieństwo i niepewność wyceny nieruchomości. "Krakowski Rynek Nieruchomości" 2007, nr 24.
 • Poradowska K.: Forecasting new events occurrence time on the example of the analysis of foresight research results. "Econometrics. Forecasting" Prace Naukowe UE we Wrocławiu 2010, nr 91.
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Krajowy Standard Wyceny Podstawowy nr 1: Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa.
 • Trojanek R.: Porównanie metod prostych oraz metody regresji hedonicznej do konstruowania indeksów cen mieszkań. "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2010, vol. 18, nr 1.
 • Trojanek R.: Wahania cen na rynku mieszkaniowym. Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz.U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.
 • Widłak M.: Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr. "Wiadomości Statystyczne" 2010, nr 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7be72f7e-6e71-46a3-9a7b-95cf435d3cc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.