PL EN


2010 | 6 | 1 Prawo | 59-78
Article title

Timeshare, as the Ace of the International Private-Legal elationship

Title variants
PL
Timesharing jako międzynarodowy stosunek cywilnoprawny
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule rozważa się temat, jakie prawo jest właściwe dla umów time-share zawierających „element obcy”. Podstawa, analizy są przepisy wspólnotowe oraz krajowe prawa prywatnego międzynarodowego. Omówiono takie zagadnienia, jak regulacja instytucji timesharingu w prawie polskim, kwestie kolizyjno-prawne: kwalifikacje stosunków timesharingu, dopuszczalność wyboru prawa i zakres zastosowania prawa właściwego dla relacji timesharingowych; poruszono kwestie statutu kontraktowego, statutu personalnego oraz statutu właściwego dla formy umów timesharingowych; a także przepisów wymuszających swoja właściwość, mających zastosowanie do stosunków timesharingu.
Contributors
  • PhD student, Faculty of Law, Canon Law and Administration of the Catholic University of John Paul II in Lublin
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bedcd64-42f3-4e37-bbd7-b729863ef780
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.