PL EN


2006 | 1(9) | 217-230
Article title

O użyteczności sieci neuronowych i algorytmów genetycznych w realizacji inwestycyjnych systemów decyzyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Usefulness of neutral networks and genetic algorithms in the development of investment decision systems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono podstawowe aspekty realizacji aktywnych strategii inwestycyjnych na rynkach finansowych z wykorzystaniem systemów wspomagania decyzji (systemów transakcyjnych), w kontekście klasycznych teorii zarządzania portfelem inwestycyjnym. Wskazano zasadnicze przesłanki zastosowania metod sztucznej inteligencji, takich jak sieci neuronowe i algorytmy genetyczne, do konstrukcji inwestycyjnych systemów decyzyjnych. Przedstawiono charakterystykę sieci neuronowych oraz algorytmów genetycznych jako efektywnych narzędzi w modelowaniu i prognozowaniu rynków finansowych.
EN
The paper discusses basic aspects of application of active investment strategies in financial markets - in the context of classic theories of portfolio management. Such active strategies are generated with the use of decision support systems (transaction systems). The main assumptions of utilisation of artificial intelligence methods, such as neural networks and genetic algorithms, in the construction of investment decision systems have been indicated. The characteristic of neural networks and genetic algorithms as effective tools in financial markets modelling and prediction has also been discussed here.
Year
Issue
Pages
217-230
Physical description
Dates
published
2006
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, janusz.morajda@mwse.edu.pl
References
 • Azoff E.M., 1994. Neural network time series forecasting of financial markets. New York: Wiley. ISBN 0471943568.
 • Bauer R. 1994. Genetic Algorithms and Investment Strategies. New York: Wiley. ISBN 0471576794
 • Bodie Z., Kane A., Marcus A.I. 1993. Investments. 2nd ed. Boston: Irwin. ISBN 0256122148.
 • Fama E.F. 1970. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. "Journal of Finance" no. 25, May.
 • Goldberg D. E. 1998. Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. Warszawa: WNT. ISBN 83-204-2272-8.
 • Haugen R.A. 1996. Teoria nowoczesnego inwestowania. Warszawa: WIG Press. ISBN 83-903296-5-4.
 • Haykin S. 1994. Neural networks. A comprehensive foundation. New York: Macmillan College Publishing Company. ISBN 0023527617.
 • Jajuga K., Jajuga T. 1996. Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12021-5.
 • Markowitz H.M. 1952. Portfolio selection. "Journal of Finance", March.
 • Michalewicz Z. 1999. Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne. Warszawa: WNT. ISBN 83-204-2881-5.
 • Morajda J. 2002. Czynniki efektywnego wykorzystania sieci neuronowych w procesie modelowania rynków finansowych. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 604. Kraków.
 • Morajda J. 2003a. Neural Networks and Their Economic Applications. W: Artificial Intelligence and Security in Computing Systems. Boston - Dordrecht - London: Kluwer Academic Publishers. ISBN 1402073968.
 • Morajda J. 2003b. Evolutionarily Developed Neural Networks for Investment Strategies Construction. Advances in Soft Computing. W: Neural Networks and Soft Computing. Heidelberg: Physica Verlag. ISBN 3790800058.
 • Morajda J., Domaradzki R. 2005. Application of Cluster Analysis Performed by SOM Neural Network to the Creation of Financial Transaction Strategies. "Journal of Applied Computer Science" , vol. 13, no 1. Łódź: Technical University Press.
 • Peters E. E. 1997. Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Warszawa: WIG-Press. ISBN 83-87014-01-X.
 • Refenes A.P. (ed.). 1995. Neural networks in the capital markets. Chichester: Wiley. ISBN 0471943649.
 • Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L. 1997. Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12304-4.
 • Rutkowski L. 2005. Metody i techniki sztucznej inteligencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14529-3.
 • Sharpe W. F. 1963. A simplified model for portfolio analysis. "Management Science", no.19.
 • Tadeusiewicz R. 1993. Sieci neuronowe. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza RM. ISBN 83-85769-03-X.
 • Taylor W.R.L., Yoder J.A. 1994. Mutual fund trading activity and investor utility. "Financial Analysis Journal" May-June.
 • Zieliński J.S. (red.) 2000. Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12968-9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bf5b338-eb3d-4c05-9952-627dba4c8b40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.