Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 7 | 2 | 57-69

Article title

Jedna, lecz o wielu obliczach... O wizerunkach Najświętszej Maryi Panny w aspekcie onomastycznym

Content

Title variants

EN
The only one, but with many faces... About the likenesses of the Blessed Virgin Mary in the onomastic aspect

Languages of publication

PL

Abstracts

A vast richness and diversity of anthroponyms attributed to Maria, both the formal ones and of popular and folk provenance, is an inexpressible sign of unprecedented Marian cult in the Polish land. Even though the adoration of the Blessed Virgin Mary is a characteristic feature not only of the Polish Catholic Church, it is here that She is worshiped in a very special and unique way. This state is a consequence of the centuries-old influence of numerous determinants. For instance, among the many decisive factors one can point at the exceptionally strong, long-lasting relations between the national patriotic thought and religious strands, especially Marian ones. The best illustration of this indissoluble tie, very well known from history and literature, are the acts of commending the Polish nation to the Blessed Virgin Mary’s care. The aim of the article is to collect, analyse and attempt to classify Marian sacronyms present in the liturgical calendar (taking also into account their folk equivalents) and the ones characteristic of the likenesses of the Mother of God which can be found in the selected Pomeranian sanctuaries.

Year

Volume

7

Issue

2

Pages

57-69

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Bartmiński J., Chrześcijaństwo a kultura ludowa. Matka Boska w polskiej tradycji ludowej, [w:] tegoż, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2009.
 • Borzyszkowski J., Rola kultu maryjnego w małych wspólnotach etniczno-kulturowych na przykładzie społeczności kaszubskiej, [w:] tenże Z dziejów Kościoła katolickiego na Kaszubach i Pomorzu w XIUX i XX wieku, Gdańsk – Pelplin 2000.
 • Borzyszkowski J., Sanktuaria maryjne Pomorza w diecezji chełmińskiej – legenda, tradycja i historia, [w:] tenże, Z dziejów Kościoła katolickiego na Kaszubach i Pomorzu w XIUX i XX wieku, Gdańsk – Pelplin 2000.
 • Drozd J. ks. SDS, Maryja w roku kościelnym, Kraków 1983.
 • Ferenc-Szydełkowa E., Rok kościelny a polskie tradycje, Poznań 1988.
 • Krążyńska Z., Mika T., Architektura „Bogurodzicy”, „Slavia Occidentalis” 1995, t. 52.
 • Kucała M., Od Bogurodzicy do Madonny. Nazywanie Matki Boskiej w historii polszczyzny, [w:] O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, red. M. Karpluk, J. Sambor, Lublin 1988.
 • Kult Matki Bożej na Kaszubach i Pomorzu. Studia nad kulturą religijna Kaszubów i Pomorzan. Materiały z sympozjum mariologicznego w Wejherowie 17–18 maja 1999 r., Wejherowo; Kult Pani Ziemi Wejherowskiej w Duchowej Stolicy Kaszub. Materiały z sesji naukowej z okazji X-lecia koronacji obrazu MB Wejherowskiej,
 • Kútnika J. ks., Litania loretańska, Kraków 1983.
 • Matka Boska w poezji polskiej, oprac. M. Jasińska, Z. Jastrzębski, T. Kłak, S. Nieznanowski, A. Paluchowski, S. Sawicki, t. 1, Szkice o dziejach motywu, Lublin 1959.
 • Matka Boska w poezji polskiej, oprac. M. Jasińska, Z. Jastrzębski, T. Kłak, S. Nieznanowski, A. Paluchowski, S. Sawicki, t. 2, Antologia, Lublin 1959.
 • Pawłowska R., „Bogurodzica” – język poetycki w epoce św. Wojciecha, [w:] Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. B. Kreja, Gdańsk 1999.
 • red. A.R. Sikora OFM, Wejherowo 2009.
 • Ruta K., Wrześniewska-Pietrzak M., Językowy obraz Matki Boskiej w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, [w:] Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), [t.] V. Materiały z konferencji Gniezno 22–24 września 2008, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak i M. Rybka, Poznań 2009.
 • Skorupska-Raczyńska E., Językowa kreacja Matki Bożej w ludowej liryce religijnej (na przykładzie antologii Prowadź nas w jasność), [w:] Język religijny dawniej i dziś, [t.] III. Materiały z konferencji Poznań 24–26 kwietnia 2006, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak i M. Rybka, Poznań 2007.
 • Sramek R. Onomastica sacra -jej status i cele, [w:] Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), [t.] V, Materiały z konferencji Gniezno 22-24 września 2008, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak i M. Rybka, Poznań 2009.
 • Szczypka J., Kalendarz polski, Warszawa 1980.
 • Umińska-Tytoń E., Uroczyste i potoczne nazwy Matki Bożej czczonej w cudownych wizerunkach, [w:] Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Materiały z konferencji 11–14 maja 1999 r., red. E. Woźniak, Łódź 2000.
 • Zaleski W. ks. SDB, Rok kościelny. Święta Pańskie, Matki Bożej, Apostołów, Świętych i Błogosławionych Polskich, oraz dni okolicznościowe, Warszawa 1989.
 • Zaleski W. ks. SDB, Sanktuaria polskie, Warszawa 1988.
 • http://allaboutmadonna.com/2006/02/madonna-on-cover-of-machina-magazine-hq-picture.php – dostęp: 06. 06. 2011.
 • http://grono.net/heretycy/topic/18147649/sl/ilejest-matek-boskich-czy-ktos-kiedys-probowal-policzyc/ – dostęp: 06.06.2011.
 • http://www.kampaniespoleczne.pl/wydarzenia,3189,album_boskich_matek– dostęp: 06.06.2011.
 • http://www.kkbids.episkopat.pl/wprowadzeniedoksiag/mszal/ calendarium.htm – dostęp: 06. 06. 2011.
 • http://www.kkbids.episkopat.pl/wprowadzeniedoksiag/mszal/calendarium.htm#luty – dostęp: 06. 06. 2011.
 • http://www.netkobiety.pl/t393.html – dostęp: 06.06.2011.
 • http://www.sanktuaria.info/sanktuaria.html; http://www.ave-maria.pl/sanktuariamaryjne.html – dostęp: 06. 06. 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7bf899d5-c614-48a1-931a-c73f3fbe0349
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.