PL EN


2020 | 3 | 1 | 99-118
Article title

Tenis stołowy w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (Akademickie Mistrzostwa Świata)

Authors
Content
Title variants
EN
Table tennis in the Archives of the Institute of National Remembrance (University World Championship)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tenis stołowy w środowisku akademickim w Polsce ma ponad dziewięćdziesięcioletnią historię. Polscy studenci uczestniczą w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym od pięciu dekad. Swoje światowe kariery sportowe w barwach Akademickiego Związku Sportowego rozpoczynali Andrzej Grubba i Leszek Kucharski, późniejsi medaliści mistrzostw świata i Europy, olimpijczycy. Polska organizowała dwukrotnie akademickie mistrzostwa świata. Gdańskie akademickie mistrzostwa świata w 1984 r. były zabezpieczone operacyjnie przez tamtejszy Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych.
EN
Table tennis in the academic community in Poland has over ninety years of history. Polish university students have been participating in international sports competitions for five decades. Andrzej Grubba and Leszek Kucharski, world and European championship medal winners and Olympians, started their international sports careers in the colours of the Students’ Sports Association. Poland has organized two university world championships. The Gdańsk academic world championships in 1984 were held under operational surveillance of the Provincial Office of Internal Affairs.
Contributors
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
References
 • Gaj J, Hądzelek K., Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Poznań 1997.
 • Godlewski P., Sport w Polsce na tle politycznej rzeczywistości lat 1944–1956, Poznań 2006.
 • Hanusz H., Akademicki Związek Sportowy w Polsce Ludowej, Poznań 2014.
 • Hanusz H., Korpak B., 100 lat Akademickiego Związku Sportowego, Warszawa 2014.
 • Korpak B., Akademicki Związek Sportowy w Trzeciej Rzeczypospolitej, Poznań 2014.
 • Majchrzak G., Smutni panowie na olimpijskim szlaku. Inwigilacja polskich olimpijczyków przez służbę bezpieczeństwa, Warszawa 2016.
 • Pasko A., Sport wyczynowy w polityce państwa 1944–1989, Kraków 2012.
 • Polonsky A., Dzieje Żydów w Polsce i Rosji, Warszawa 2014.
 • Pięta W., Kronika osiągnięć sportowych studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie w latach 1973–1993, Częstochowa 1993.
 • Pięta W., Pięta P., Pięta B., Księga Jubileuszowa AZS Częstochowa, Częstochowa 2000.
 • Pięta W., Akademicki Związek Sportowy w Częstochowie w latach 1945–2000, Częstochowa 2007.
 • Pięta W., Z dziejów sportu akademickiego – tenis stołowy (1928–2008), Łódź 2010.
 • Stefanik R., Sportowcy w kolumnie marszowej. Organizacja socjalistycznej kultury fizycznej w Szczecinie w latach 1945–1961, Szczecin – Warszawa 2018.
 • Szkiela W., Tuszyński B., Weiss Z., Pół wieku Akademickiego Związku Sportowego, Warszawa 1962.
 • Wolsza T., Ze sportem za pan brat, ze sportem na bakier. Pasje sportowe elit politycznych w dwudziestoleciu międzywojennym i w pierwszych latach Pol-ski Ludowe, Warszawa 2018.
 • Zychowicz P., Żydzi, Poznań 2018.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c021a18-fb98-430b-a804-eb4ead786090
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.