PL EN


2016 | 17 | 1 | 51-61
Article title

ANALIZA ZGODNOŚCI WNIOSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ZASTOSOWANIA WYBRANYCH FUNKCJI DYSKRYMINACYJNYCH

Authors
Content
Title variants
EN
ANALYSYS OF THE COHERENCE CONCLUSIONS ACHIVED USING SIX SELECTED DISCRIMANATIONS FUNCTIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prognozowanie zagrożenia upadłością jest istotną czynnością w procesie zarządzania, a także kontroli jednostkami gospodarczymi. Jednym z narzędzi prognozowania upadłości są funkcje dyskryminacyjne. By mogły być one użytecznym narzędziem, powinny prowadzić do podobnego ustalenia rankingów przedsiębiorstw pod względem kondycji finansowej, a przynajmniej wskazywać na podobne wnioski w zakresie zagrożenia upadłością. Przeprowadzone badanie wykazało, iż rankingi sporządzone na podstawie różnych funkcji wykazują małe podobieństwo. Natomiast podobne wnioski co do zagrożenia upadłością wyciąga się na podstawie funkcji Altmana, Hołdy i HCP, nieco bardziej różnią się funkcje Koha i Killougha oraz Gajdki i Stosa, najbardziej zaś odstaje funkcja Beermana.
EN
Prediction of the firm’s collapse is one of the important problems in management process. Important forecasting methods are discrimination’s functions. They should lead to fix similar firms’ ranking or at least to draw similar conclusions in collapse danger subject. Perfrmed investigations informs that Altman model, Hołda model and HCP model lead to draw similar conclusions. To more different conclusions lead Koh and Killough model and Gajdka and Stos model. Most different is Beerman model. Rankings are not similar.
Contributors
References
  • Altman E. I., Branch B. (2015) The Banruptcy System’s Chapter 22 Recidivism Problem: How Serious is It?, The Financial Reviev 50 s. 1-26.
  • Hołda A., Pociecha J. (2009) Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  • Jerzemowska M. (2004) Analiza Ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  • Kukuła K. (1989) Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna Monografie nr 89, Kraków, s. 256.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c0389f3-4421-41a8-910c-c1bbae8ca3ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.