PL EN


2015 | 4 | 1 | 67-80
Article title

Between the Devil and the Deep Blue Sea: Acculturation of Young Vietnamese Women in Poland

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article focuses on the adaptation and acculturation of Vietnamese immigrants in the Polish society. Specifically, it concentrates on the situation of young Vietnamese women. It is based on analysis of 22 regular interviews and supplementary informal conversations with young Vietnamese immigrants in Warsaw conducted between 2007 and 2012. The author stresses the psychological problems and internal conflicts brought about by the process of adapting to Polish ways of living and thinking. The researched group was composed of 1.5 and second generation of Vietnamese who either were born in Poland, or grew up here from an early age. The situation of these young people, in particular of young women, grows on profound differences between expectations addressed to them in the Vietnamese society from which they come from, and the Polish culture in which they chose to or must live. Many Vietnamese norms are deeply inculcated and internalised – for instance those connected with having children, especially sons or those connected with the higher position of the older generation. At the same time, young Vietnamese immigrants find various Polish normative solutions much more attractive and favourable, for instance giving more freedom to girls by Polish parents, equal relations between men and women (especially between spouses and between parents and children).
Contributors
author
 • Department of Sociology, Collegium Civitas
 • University of Warsaw
References
 • Berry J. W. (2003). Conceptual Approaches to Acculturation, in: K. M. Chun, P. B. Organista, G. Marin (eds), Acculturation. Advances in Theory, Measurement and Applied Research, pp. 17–37. Washington: American Psychological Association.
 • Berry J. W. (2006). Contexts of Acculturation, in: J. W. Berry, D. L. Sam (eds), The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology, pp. 27–43. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Boski P., Jarymowicz M., Malewska-Peyre H. (1992). Tożsamość a odmienność kulturowa. Warsaw: Instytut Psychologii PAN.
 • Fischer A. R., Moradi B. (2001). Racial and Ethnic Identity: Recent Developments and Needed Directions, in: J. G. Ponerotto, J. M. Casas, A. Suzuki, L. M. Alexander (eds), Handbook of Multicultural Counselling, pp. 341–370. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Grabowska E. (2005). Kształtowanie się powinności i zachowań w rodzinach wietnamskich w warunkach pobytu we własnym kraju i na emigracji. Unpublished MA thesis. Warsaw: University of Social Sciences and Humanities (SWPS).
 • Grabowska E. (2010). Raport z badań jakościowych i ilościowych dotyczących poczucia tożsamości i trudności młodych Wietnamczyków zamieszkałych w Warszawie i okolicach. Warsaw: Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce „Solidarność i Przyjaźń”.
 • Grzymała-Kazłowska A. (ed.) (2008). Między jednością a wielością: integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce. Warsaw: Centre of Migration Research, University of Warsaw.
 • Halik T. (2004). Nowe podejście do starych wartości. Spojrzenie na wartości wietnamskie z perspektywy przemian politycznych i społecznych, in: Adam W. Jelonek (ed.), Wietnamczycy: systemy wartości i stereotypy Zachodu, pp. 87–118. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Halik T. (2006). Migrancka społeczność Wietnamczyków w Polsce w świetle polityki państwa i ocen społecznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Halik T., Kosowicz A., Marek A. (2009). Imigranci w polskim społeczeństwie. Warsaw: Vox Humana.
 • Halik T., Nowicka E. (2002). Wietnamczycy w Polsce: integracja czy izolacja? Warsaw: Instytut Orientalistyczny, Wydział Neofilologii UW.
 • Halik T., Nowicka E., Połeć W. (2006). Dziecko wietnamskie w szkole polskiej. Warsaw: Prolog.
 • Iglicka K., Gmaj K. (2010). Imigracja nielegalna w Polsce. Zarys problematyki i szacunki, in: M. Zubik, Ziemia obiecana czy przystanek w drodze?, pp. 144–167. Warsaw: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Matsudaira T. (2006). Measures of Psychological Acculturation: A Review. Transcultural Psychiatry 43(3): 462–487.
 • Lesińska M. (2014). Poland: On the Way towards Becoming a Country of Immigration, in: Erőss A., D. Karácsonyi (eds), Discovering Migration between Visegrad Countries and Eastern Partners, pp. 88–110. Budapest: HAS RCAES Geographical Institute.
 • Ngo T. T. B. (2004). The Four Confucian Feminine Virtues, in: L. Drummond, H. Rydstrom (eds), Gender Practices in Contemporary Vietnam, pp. 47–73. Singapore: Singapore University Press.
 • Nowicka E. (2006). Uczniowie wietnamscy w oczach nauczycieli szkół podstawowych, w: Nowicka E., Łodziński S. (eds). Kulturowe wymiary imigracji do Polski, pp. 253–278. Warsaw: Prolog.
 • Phinney J. S., Devich-Navarro M. (1997). Variation of Bicultural Identification among African American and Mexican American Adolescents. Journal of Research on Adolescence 7(1): 3–32.
 • Phuong X., Mazingarbe D. (2003). Niepokorna córka. Warsaw: Świat Książki.
 • Piłat A. (2012). Budda przyjmuje dolary. Obserwacja uczestnicząca w Centrum Hal Targowych Marywilska, in: K. Wysieńska (ed.) (2012), Sprzedawać, gotować, budować? Plany i strategie Chińczyków i Wietnamczyków w Polsce, pp. 117–138. Warsaw: Instytut Spraw Publicznych.
 • Redfield R., Linton R., Herskovits M. J., A Memorandum for the Study of Acculturation. American Anthropologist 38: 149–152.
 • Sam D. L. (2000). The Psychological Adaptation of Adolescents with Immigrant Background. Journal of Social Psychology 140: 5–25.
 • Smolicz J. J. (1987). Wartości rdzenne a tożsamość kulturowa. Kultura i Społeczeństwo 31(1): 59–75.
 • Spicer E. H. (1961). Perspectives in American Indian Culture Change. Chicago: University of Chicago Press.
 • Stefańska R., Szulecka M. (2013). Bezpieczny status prawny jako determinanta awansu ekonomiczno-zawodowego odmiennych grup imigrantów w Polsce. Central and Eastern European Migration Review 2(1): 91–115.
 • Szymańska G. (2006). Tożsamość etniczna studentów wietnamskich wychowywanych w Polsce, in: E. Nowicka, S. Łodziński (eds), Kulturowe wymiary imigracji do Polski, pp. 278–306. Warsaw: Prolog.
 • Szymańska-Matusiewicz G. (2011). Tożsamość narodowa w całokształcie tożsamości jednostki. Portrety czterech studentów wietnamskich wychowanych w Polsce, in: E. Nowicka (ed.), Blaski i cienie imigracji. Problemy cudzoziemców w Polsce, pp. 49–72. Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Szymańska-Matusiewicz G. (2013). Co się dzieje z tradycyjną rodziną wietnamską? Antropologiczne studium Wietnamczyków z Hanoi i z Warszawy. Łysomice, Toruń: Dom Wydawniczy DUET.
 • Winiarska A. (2011). Rodzina wielokulturowa, czyli małżeństwa polsko-wietnamskie w Polsce, in: E. Nowicka (ed.), Blaski i cienie imigracji. Problemy cudzoziemców w Polsce, pp. 73–95. Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wysieńska K. (ed.) (2012). Sprzedawać, gotować, budować? Plany i strategie Chińczyków i Wietnamczyków w Polsce. Warsaw: Instytut Spraw Publicznych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c0762cd-af59-48b7-8e8b-feefc94f244c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.