Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 126-141

Article title

O uczelni wyższej jako ratunku dla upadającego miasta – na przykładzie Grudziądza

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W tekście przedstawiona jest sytuacja społeczna, ekonomiczna i edukacyjna Grudziądza - stutysięcznego miasta leżącego w północnej Polsce. Miasta wyjątkowego ze względu na swoją burzliwą historię – od sukcesu i boomu gospodarczego, po spektakularną i dotkliwą zapaść. Sytuacja miasta opisana jest w szerokim kontekście socjologiczno-pedagogicznym. Autorzy stawiają tezę, że jedną z przyczyn katastrofalnej sytuacji Grudziądza jest brak obecności w niej uczelni wyższej. Powołując się na zebrane dane pochodzące z badań nad pejzażem edukacyjnym regionu oraz na dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, autorzy udowadniają, że brak uczelni wyższej jest nie tylko skutkiem upadku miasta, ale również jednym ze sposobów na jego ratunek. Cierpliwa i konsekwentna praca na rzecz stworzenia w Grudziądzu uczelni wyższej, która powoli i mozolnie będzie budować swój prestiż i zaufanie w społeczności lokalnej wydaje się jedną z najlepszych dróg wiodących ku poprawie. Silniejszy ośrodek akademicki da szanse młodzieży na pozostanie w mieście, a co za tym idzie szansę na poprawę wskaźników społecznych i gospodarczych.

Year

Issue

2

Pages

126-141

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Benneworth P., Hospers G.J. (2007). Urban competitiveness in the knowledge economy: Universities as new planning animateurs. Progress in Planning, 2/67.
 • Boucher G., Conway C., Meer E.V.D. (2002). Tiers of Engagement by Universities in their Region’s Development. Regional Studies, 9/37.
 • Cloud A., Uczelnia w chmurze. Zaczerpnięte 20 grudnia 2013. Strona internetowa www.krzysztofpawlowski.pl
 • Colyvas J., Crow M., Gelijns A., Mazzoleni R., Nelson R.R., Rosenberg N. (2002). How Do University Inventions Get Into Practice?. Management Science, 1/48.
 • Davenport T.H. (2007). Zarządzanie pracownikami wiedzy. Krakow: Wolters Kluwer business.
 • Dejna D., Nalaskowski F., Zientarski M. (2013). Geneza i metodologia badań planów edukacyjnych młodzieży z Grudziądza i regionu grudziądzkiego. Kultura i Edukacja, 3 (96).
 • Drucker J., Goldstain H. (2007). Assessing the Regional Economic Development Impacts of Universities: A Review of Current Approaches. International Regional Science Review, 1/30.
 • Grudziądz, umierające miasto z największym bezrobociem w Polsce. Zaczerpnięte 2 grudnia 2013. Strona internetowa www.wykop.pl
 • GUS (2012). Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 r. Warszawa. InvestMap. Zaczerpnięte 10 grudnia 2013. Strona internetowa www.investmap.pl
 • Kukliński A. (2001). The Role of Universities in Stimulating Regional Development and Educating Global Elites. Higher Education in Europe, 2/26.
 • Levin R. (2006). Globalna uczelnia. Newsweek Polska, 34.
 • Nalaskowski F., Uniewska A. (2013). Fenomen Grudziądza – przypadek miasta bez uczelni wyższej. Kultura i Edukacja, 3 (96).
 • Pressroom McDonald’s. Zaczerpnięte 13 grudnia 2013. Strona internetowa
 • www. mcdonalds.pl/o-mcdonalds/biuro-prasowe
 • Sirko S. (2007). Mobilność pracowników. Warszawa: Wyższa Szkoła Cła i Logistyki.
 • Sobocka-Szczapa H. (2010). Mobilność zawodowa, edukacyjna i przestrzenna ludności województwa podlaskiego. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
 • Thieme J.K. (2009). Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska–Europa–USA. Warszawa: Difin. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w liczbach. Zaczerpnięte 29 kwietnia 2013. Strona internetowa www.umk.pl
 • Valiulis A.V. (2002). The role of region and country universities and their development under transit economy conditions. A time of Challenge and University’s growth. Vilnius: [bm].
 • Wernik J., Wołosz K.J. (2012). Szkoły wyższe w gospodarce regionow. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Polityki Warszawskiej.
 • Wolff R.D. (2013). Detroit’s decline is a distinctively capitalist failure. Zaczerpnięte 22 grudnia 2013. Strona internetowa www.theguardian.com
 • Zespół Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji. Zaczerpnięte 20 grudnia 2013. Strona internetowa www.accept.umk.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7c09a101-fcb8-43d2-9599-0083261c1832
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.