PL EN


2014 | 4(928) | 127-142
Article title

Wykorzystanie metody bootstrapowej do badania zyskowności wybranych strategii inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Authors
Title variants
EN
An Application of the Bootstrap Method for Testing the Profitability of Selected Investment Strategies on the Warsaw Stock Exchange
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych strategii inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym wraz z oceną ich zyskowności. Istotą stosowanych strategii jest określenie momentów, w których generowane są sygnały kupna lub sprzedaży walorów notowanych na GPW w Warszawie. W tym celu wykorzystano m.in. różne systemy średnich kroczących obliczonych dla głównych indeksów giełdowych w Polsce. Aby ocenić efektywność stosowanych strategii, przeprowadzono klasyczne testy istotności różnic średnich stóp zwrotu oraz zastosowano analizę symulacji metodą bootstrapową.
EN
The paper presents selected technical trading rules on the Polish stock market along with an estimate of the market’s profitability. Technical trading rules allow one to forecast changes to a stock price and identify buy and sell signals on Warsaw Stock Exchange. To do so, variable-length moving averages are applied to the main Polish stock indexes. To evaluate the economic effectiveness of the technical trading rules, t-statistics are used for testing the significance of the differences between average returns and the bootstrap techniques.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Statystyki, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Brock W., Lakonishok J., LeBaron B. [1992], Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns, „Journal of Finance”, vol. 47.
 • Czekała M. [1997], Analiza fundamentalna i techniczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gencay R. [1996], Non-linear Prediction of Security Returns with Moving Average Rules, „Journal of Forecasting”, vol. 15.
 • Gerov M.I. [2005], The Predictive Power and Economic Effectiveness of Trading Rules Strategies: Application of VMA (p, q, r) and TRB (p, r, d) Conditional Models to Canadian Equity Market, Concordia University, Montreal.
 • Isakov D., Hollistein M. [1999], Application of Simple Technical Trading Rules to Swiss Stock Prices: Is It Profitable?, „Financial Markets and Portfolio Management”, vol. 13, nr 1.
 • Jajuga K., Jajuga T. [2008], Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kosiorowski D. [2012], Statystyczne funkcje głębi w odpornej analizie ekonomicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Seria specjalna: Monografie, nr 208.
 • Mielczarek B. [2007], Metody próbkowania w symulacji Monte Carlo, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, nr 83, Wrocław.
 • Murphy J.J. [1999], Analiza techniczna rynków finansowych, Wydawnictwo Finansowe WIG-Press, Warszawa.
 • Osler C.L. [1998], Identifying Noise Traders: the Head-and-Shoulders Pattern in U.S. Equities, Federal Reserve Bank of New York, New York.
 • Pring M.J. [1998], Podstawy analizy technicznej, WIG-Press, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c13d3d5-3ae5-42d9-b015-aeff8575c38a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.