PL EN


2018 | 505 | 125-133
Article title

Rola innowacji w wybranych obszarach działań logistycznych przedsiębiorstw

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter teoretyczny. Omówiono w nim: znaczenie innowacji dla rozwoju firm, miejsce strategii logistycznej w strategii biznesowej firmy oraz rolę innowacji w obu powyższych. Przybliżono metodę klasyfikacji innowacji, przystosowaną do specyfiki logistyki. Jako metodę badawczą przyjęto analizę źródeł literaturowych oraz metodę opisu przypadku. W artykule zaprezentowano wybrane innowacyjne rozwiązania w obszarze logistyki: Internet rzeczy (IoT) oraz pojazdy autonomiczne. Odrębny podrozdział poświęcono innowacjom w firmie Amazon, z uwagi na pozycję firmy jako wiodącego operatora logistycznego na świecie i uznanie jej za najbardziej innowacyjną firmę świata w roku 2017.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c140a23-7582-4c87-8b76-0b1c8a9745d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.