PL EN


2018 | 522 | 29-39
Article title

Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Regulacje dotyczące rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych opierają się na przepisach prawa bilansowego, jak również szeregu przepisów z zakresu finansów publicznych, zawartych w odpowiednich ustawach oraz rozporządzeniach. Celem artykułu jest wskazanie zakresu i konsekwencji stosowania szczególnych zasad rachunkowości oraz zasad nadrzędnych przez jednostki budżetowe. Praca ma charakter przeglądu literatury przedmiotu. Analizą objęto publikacje z ostatnich lat dotyczące problematyki rachunkowości stosowanej przez jednostki sektora finansów publicznych. Podstawowym wnioskiem z analizy literatury przedmiotu jest stwierdzenie występowania luki w odniesieniu do badań nad stosowaniem szczególnych zasad rachunkowości przez jednostki sektora finansów publicznych. Dostępne publikacje mają przede wszystkim charakter oceny regulacji dotyczącej rachunkowości jednostek sektora budżetowego, a prace prezentujące badania jakościowe lub ilościowe należą do rzadkości.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c186f22-6577-4376-ac83-a60e0185fbcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.