PL EN


2013 | 2(84) | 50-54
Article title

Opodatkowanie spółek komandytowo akcyjnych w aspekcie optymalizacji podatkowej deweloperów – konkluzje z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Taxation of Public-limited Liability Partnership Companies in the Aspect of Developers’ Tax Optimization - Conclusions of the Supreme Administrative Court resolution
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article the presentation of one of the most important operational research methods applied particularly by holding capital structures dealing with property activity and the turnover with real estates in a broad meaning, and comparing this method with also the already applied solution, but which the operational research effect in the wider dimension sanctioned by the Supreme Administrative Court (NSA) composed of seven judges with resolution dated 16th January 2012 on taxation of a shareholder of public-limited liability partnership companies. The article compares the optimization in taxation by means of a limited investment fund and partnerships, in the context of an interpretation of the taxing applied to a shareholder of the company as provided by the NSA resolution in question.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie jednej z ważnych metod optymalizacyjnych szczególnie stosowanych przez duże struktury kapitałowe zajmujące się działalnością deweloperską i obrotem Nieruchomościami w szerokim znaczeniu i porównaniu tej metody z też już stosowanym rozwiązaniem, ale którego efekt optymalizacyjny w szerszym wymiarze usankcjonował Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w składzie siedmiu sędziów uchwałą z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej. Artykuł porównuje optymalizację w zakresie opodatkowania przy zastosowaniu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz spółek osobowych w kontekście zinterpretowania momentu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej przez tą uchwałę NSA.
Year
Issue
Pages
50-54
Physical description
Dates
published
2013-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Doktorant Wydziału Zarządzania, fazer27@wp.pl
References
 • Kudert S, Jamroży M., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, ABC – Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Międzynarodowe planowanie podatkowe, Red. Ł. Ziółek, Difin, Warszawa 2007.
 • NSA w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę w sprawie opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, Przegląd podatku dochodowego, GOFIN, 20.02.2012 r, Nr 4.
 • Pogoński M. A., Podatek od zysków kapitałowych. Giełda, odsetki, dywidendy, fundusze, IKE oraz inne
 • przychody kapitałowe, UNIMEX, Wrocław 2011.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176.
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z 2004 r. z późniejszymi zmianami.
 • Żelazek K., Sposób na pomnożenie majątku, Rzeczpospolita z dnia 27 stycznia 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c1eb53d-83e0-4566-a35c-4666186aea43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.