PL EN


2013 | 4 | 1 | 347-366
Article title

Wprowadzenie do konstrukcji założeń długookresowych badań nad zmianami organizacyjnymi w Polsce

Content
Title variants
EN
Introduction to the study of the assumption’ structure of longitudinal study of the changes in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po okresie transformacji chęć międzynarodowych badaczy do studiowania polskich zmian ekonomicznych i społecznych zmalała. Aktualnie, dla popularyzacji polskich osiągnięć, badacz powinien spełniać co najmniej dwa warunki. Na pierwszym miejscu jest konieczne odnalezienie polskiej firmy z ponad normalnym osiągnięciami. Drugim warunkiem jest odkrycie tego, jak ta firma osiągnęła ten sukces w długim horyzoncie czasu. Ten artykuł pomaga w znalezieniu odpowiedzi na to ostatnie pytanie. W tekście autor zebrał i uporządkował zbiór wytycznych dla długookresowych studiów organizacyjnych zmian. Końcowa idea została oparta na koncepcji piramidy założeń badawczych. Konstrukcję piramidy stanowią rożne poziomy założeń, które są uporządkowane od ogólnych do szczególnych. Dla identyfikacji zbioru założeń autor przeanalizował publikacje słynnych badaczy organizacyjnej zmiany. Opracowane rozwiązanie pozwala wzbogacić interpretację wyników studiów przypadków organizacyjnych zmian, co zilustrowano w końcowej części pracy.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
347-366
Physical description
Contributors
 • Prof. zw. dr hab., Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 3, Katowice, tel. 32-257-73-61, janusz.struzyna@ ue.katowice.pl
References
 • 1. Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.
 • 2. Carrig K. (1997), Reshaping human resources for the next century – lessons from a high flying airline, „Human Resource Management” vol. 36.
 • 3. Doran J., McGowan J., Alderdice F., McCall E. Craig S., Jenkins J. (2012), Regional follow up of late preterm neonatal intensive care graduates, „Nurse Researcher” vol. 19, nr 4.
 • 4. Gabriel Y. (2000), Storytelling in organisations. Facts, fictions and fantasies, Oxford University Press, Oxford.
 • 5. Gerstner L. (2002), Who says elephants can’t dance? Inside IBM’s historic turnaround, Harper Collins, New York.
 • 6. Glade J. (2006), Ecohistorical regimes and la longue durée: An approach to mapping long-term societal change, w: Complexity and co-evolution. Continuity and change in socio-economic system. Garnsey E., McGlade J. (red.), Edward Elgar, Cheltenham.
 • 7. Hon-fun Poon I., Rowley Ch. (2010), Change in Asia: a review of management theory and research related to human resources, „Asia Pacific Business Review” vol. 16, nr 4.
 • 8. Kanter R.M., Stein B.A., Jick T.D. (1992), The challenge of organizational change, Free Press, New York.
 • 9. Korunka Ch., Scharitzer D., Carayon P. Sainfort F. (2003), Employee strain and job satisfaction related to an implementation of quality in a public service organization: a longitudinal study, „WORK & STRESS” vol. 17, nr 1.
 • 10. Lado A.A., Boyd N.G., Wright P., Kroll M. (2006), Paradox and theorizing within the resource-based view, „Academy of Management Review” vol. 31, nr 1.
 • 11. Langley A., Kakabadse N., Swailes S. (2007), Longitudinal textual analysis: an innovative method for analyzing how realised strategies evolve. „Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal” vol. 2, nr 2.
 • 12. Lewin A.Y., Long C.P., Carroll T.N. (1999), The coevolution of new organizational forms, „Organization Science” vol. 10, nr 5.
 • 13. Lewin A.Y., Volberda H.W. (1999), Prolegomena on coevolution: A framework for research on strategy and new organizational forms, „Organization Science” vol. 10, nr 5.
 • 14. Ogilvie J.R., Stork D. (2003), Starting the HR and change conversation with history, „Journal of Organizational Change Management” vol. 16, nr 3.
 • 15. Pereira V., Anderson V. (2012), A longitudinal examination of HRM in a human resources offshoring (HRO) organization operating from India, „Journal of World Business” vol. 47.
 • 16. Pettigrew A. (1987), The management strategic change, Basil Blackwell, Oxford.
 • 17. Pettigrew A.M., Woodman R.W., Cameron K.S. (2001), Studying organizational change and development: challenges for future research, „Academy of Management Journal vol. 44, nr 4.
 • 18. Poole M.S., Van de Ven A.H. (1989), Using a paradox to build management and organization theories, „Academy of Management. The Academy of Management Review” vol. 14, nr 4.
 • 19. Rucci A.J., Kirn S.P., Quinn R.T. (1998), The employee-customer-profit chain at sears, „Harvard Business Review” vol. 76, nr 1.
 • 20. Strużyna J. (2011), Wstęp do oznaczania identyczności obiektu badań z zakresu organizacji i zarządzania, w: Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian, Rokita J. (red.), GWSH, Katowice.
 • 21. Strużyna J. (2012), Pomiędzy idio i nomotetycznym myśleniem. Wstęp do generycznego obrazu organizacji, w: Metody badań problemów zarządzania strategicznego, Krupski R. (red.), Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • 22. Van de Ven A., Poole M.S. (1995), Explaining development and change in organizations, „Academy of Management Review” vol. 20.
 • 23. Van de Ven A.H. (1987), Review essay: four requirements for processual analysis, w: The management of strategic change, A.M. Pettigrew (red.), Blackwell, Oxford.
 • 24. Wang D.S., Shyu Ch.L. (2009), The longitudinal effect of HRM effectiveness and dynamic innovation performance on organizational performance in Taiwan, „International Journal of Human Resource Management” vol. 20, nr 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c2343e5-db41-49b7-a7c1-8f4bbddb17e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.