PL EN


2013 | 40 | 1(T) Kształcenie pracowników | 1-10
Article title

INWESTOWANIE W KAPITAŁ LUDZKI - POŻYTKI, POTRZEBY I DYLEMATY

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Investing in human capital – benefits, needs and dilemmas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja potrzeb, pożytków i dylematów związanych z nakładami ponoszonymi na powiększenie lub odtworzenie kapitału ludzkiego. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. W części pierwszej dokonano przeglądu literatury przedmiotu, by przedstawić syntezę wiedzy na temat pojęcia i znaczenia kpaitału ludzkiego oraz inwestycji w kapitał ludzki. W części drugiej sformułowano podstawowe dylematy związane z inwestowaniem w kapitał ludzki z perspektywy dwóch najważniejszych aktorów rynku pracy, jakimi są pracodawcy i pracobiorcy oraz uzasadniono potrzebę powiększania tego zasobu w Polsce. Artykuł zamykają konkluzje wynikające z przeprowadzonych analiz.
EN
The objective of the paper is to identify needs, benefits and dilemmas related to the investment made to enhance or restore human capital. The article is built up of two main parts. The first part is a review of literature related to the subject. It aims at presenting a synthesis of knowledge of the term and meaning of human capital and human capital investment. The key dilemmas related to investing in human capital from the perspective of two main players in the labour market (employers and employees) were formulated in the second part. In that second part the need to enhance the resource in Poland was also substantiated. The paper ends with conclusions from the analyses.
Year
Volume
40
Pages
1-10
Physical description
Contributors
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
 • Arendt Ł. (2009), Koszty szkolenia – kto ma za to płacić? Wnioski z teorii kapitału ludzkiego, „Polityka Społeczna” nr 1.
 • Bal–Woźniak T. (2006), Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, w: D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Becker G.S. (1964), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, University of Chicago Press, Chicago.
 • Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce (2011), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • CBOS (2009), Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993–2009, Komunikat z badań BS/70/2009, Warszawa.
 • Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Domański S.R. (2001), Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność, w: J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacja, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Domański S.R. (2006), Kapitał ludzki, hasło [w:] Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
 • Drucker P.F. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa.
 • Drucker P.F. (2001), Survey of the near future. The next society, „The Economist” (3 November).
 • Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fitz-enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Golinowska S., Bednarski M., Morecka Z., Nieciuński W., Rysz-Kowalczyk B., Supińska J., Żukowski T., Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Grodzicki J. (2003), Rola kapitału ludzkiego w gospodarce globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., 2010, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, ECONOMICUS, Szczecin
 • Kiersztyn A., Racjonalne inwestycje czy złudne nadzieje: nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy, Polityka Społeczna 2011 Nr 1
 • Kostera M. (1999) Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa
 • Król H., Ludwiczyński A. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kryńska E. (2004), Kapitał ludzki na polskim rynku pracy, w: L. Frąckiewicz, A Rączaszek (red.), Kapitał społeczny, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Kryńska E. (2011), Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy. Oczekiwania i rzeczywistość, w: K. Jędralska, J. Bernais (red.), Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kwiatkiewicz A. (2009), Tworzenie elastycznego i bezpiecznego rynku pracy – doświadczenia europejskie, „Dialog” nr 1–2.
 • Leuven E., Oosterbeek H. (2011), Overeducation and Mismatch in the Labor Market, Institute for the Study of Labor, IZA Discussion Paper No. 5523, February.
 • McGuinnes S. (2006), Overeducation in the Labour Market, „Journal of Economic Surveys”, Wiley Blackwell, vol. 20(3).
 • OECD (1996), The Knowledge-based Economy, Paris.
 • OECD (2005) Promoting Adult Learning, Paris.
 • OECD (2007), Human Capital: How what you know shapes your life, Paris.
 • Poławski P. (2012), Generacja prekariuszy na polskim rynku pracy, „Polityka Społeczna” nr 9.
 • Przybyszewski R. (2007), Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, DIFIN, Warszawa.
 • Słownik pojęć ekonomicznych (2007), Biznes tom 9, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c2972df-9675-414a-9259-26df682cb853
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.